Εκπαίδευση » Παρέμβαση Ρένας για το σχέδιο Γαβρόγλου για συνένωση

Παρέμβαση Ρένας για το σχέδιο Γαβρόγλου για συνένωση

Παρέμβαση Ρένας για το σχέδιο Γαβρόγλου για συνένωση

Παρέμβαση της επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Λαρισαίων κ. Ρένας Καραλαριώτου για τις συνέπειες της πρότασης του υπουργείου Παιδείας από την επιχειρούμενη συνένωση του ΤΕΙ Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η πρόταση διαλόγου που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας για τη συγχώνευση των δύο ΑΕΙ της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην πόλη της Λάρισας, οι οποίες πρέπει να επισημανθούν και να γίνουν κατανοητές από όλους:

1.Σύμφωνα με την πρόταση, όλες οι οικονομικές, διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας καταργούνται και οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται στην έδρα του Ιδρύματος, στο Βόλο. Η οικονομική διαχείριση όλων των πόρων θα γίνεται πλέον από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου στο Βόλο.

Σήμερα, το ΤΕΙ Θεσσαλίας έχει ένα τακτικό προϋπολογισμό 7 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, από τον οποίο σε ποσοστό πλέον του 60% απορροφάται από την πόλη.
Επιπλέον, το ΤΕΙ έχει δεσμευμένα κονδύλια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μέχρι το 2021, περίπου 13,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία επίσης ένα σημαντικό ποσοστό απορροφάται επίσης από την αγορά της Λάρισας.
Παράλληλα ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ/Θ (ΕΛΚΕ) έχει προϋπολογισμό περίπου 5 εκατ. ευρώ τα οποία απορροφώνται, στο μεγαλύτερο μέρος τους, από προμήθειες και παροχή υπηρεσιών από την πόλη της Λάρισας.

Με το σχέδιο συνένωσης που προωθεί το Υπουργείο, όλοι αυτοί οι πόροι μεταφέρονται αυτόματα στο Βόλο και η διαχείρισή τους θα γίνεται από εκεί. Η πρόταση οργάνωσης του νέου ενιαίου Πανεπιστημίου που προτείνεται από το ΤΕΙ Θεσσαλίας, προβλέπει την ύπαρξη αυτοτελών προϋπολογισμών για κάθε γεωγραφική ενότητα του μελλοντικού ενιαίου Πανεπιστημίου, επιλύει το πρόβλημα αυτό κατά τρόπο ικανοποιητικό, όχι μόνο για τη Λάρισα αλλά και για τη Λαμία. Δεν βλέπουμε κανένα καλοπροαίρετο λόγο γιατί να μη γίνει δεκτή η πρόταση αυτή.

2. Ο προτεινόμενος, από το σχέδιο του Υπουργείου, τρόπος διαχείρισης της Αβερωφείου πετυχαίνει επίσης το ακατόρθωτο: Η διαχείριση της περιουσίας και της κληρονομιάς της πόλης της Λάρισας να γίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου στο Βόλο!
Η Αβερώφειος προτείνεται να γίνει αγροδιατροφικό τεχνολογικό πάρκο, το οποίο θα ελέγχεται από ένα Ινστιτούτο που θα υπάγεται σε ένα νομικό πρόσωπο, και συγκεκριμένα στο προβλεπόμενο ερευνητικό κέντρο ΙΑΣΩΝ (με έδρα το Βόλο). Επισημαίνεται ότι προβλεπόμενο αυτό ερευνητικό Κέντρο «επινοήθηκε» και μπήκε στα σχέδια μετά την πρόταση του ΤΕΙ Θεσσαλίας για ίδρυση μεγάλου αγροδιατροφικού ερευνητικού κέντρου (πάρκου) στη Λάρισα, με ενσωμάτωση και της Αβερωφείου Σχολής.

3. Η προτεινόμενη, από το σχέδιο του Υπουργείου, αναδιάταξη των Τμημάτων του μελλοντικού ενιαίου Πανεπιστημίου θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των λειτουργούντων Τμημάτων του ΤΕΙ στη Λάρισα από 11 σε 7 και την αντίστοιχη μείωση του αριθμού των εισακτέων κατά 30-35%. Έτσι ο φοιτητικός πληθυσμός της πόλης θα περιορισθεί κατά ένα ποσοστό 30-35% με ανάλογες συνέπειες . Η μείωση του φοιτητικού πληθυσμού που θα προκύψει στη Λάρισα θα έχει αντίστοιχες επιπτώσεις και στην οικονομία της πόλης. Οι διάφοροι φορείς δεν μπορούν να αγνοούν τις επιπτώσεις αυτές.

4. Η εμμονή του Υπουργείου να μην αναπτυχθούν στη Λάρισα πενταετή πανεπιστημιακά τμήματα, όπως π.χ. πολυτεχνικά τμήματα, θα έχει σαν αποτέλεσμα να μετατραπεί το τμήμα του ενιαίου πανεπιστημίου που θα βρίσκεται στη Λάρισα, σε «τεχνική σχολή» του πανεπιστημίου του Βόλου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό για την πόλη της Λάρισας. Ο κ. Υπουργός ή θα επιλέξει τουλάχιστον την ισότιμη ανάπτυξη του Πανεπιστημίου στη Λάρισα, η αλλιώς θα πρέπει να το ξεχάσει.

5. Άλλο τόσο ακατανόητη είναι και η κατάργηση Τμημάτων που λειτουργούν στη Λάρισα με απόλυτη επιτυχία, όπως π.χ. το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων. Το τμήμα με την υψηλότερη βάση στο ΤΕΙ και ένα από τα τρία όλα κι όλα αντίστοιχα Τμήματα που λειτουργούν στη χώρα, και για το οποίο η ίδια η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ζήτησε τη διατήρησή του.

6. Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας φαίνεται να διέπεται (αδικαιολόγητα) από έναν αρνητισμό απέναντι στους διοικητικούς υπαλλήλους του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Τους στερεί όλα τα δικαιώματα εξέλιξης! Όλες οι θέσεις ευθύνης στη Λάρισα και στη Λαμία (διευθυντές και προϊστάμενοι) καταργούνται και παραμένουν μόνο για το προσωπικό που υπηρετεί στο σημερινό Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δηλαδή στο Βόλο! Τεκμαίρεται ότι η ισονομία δεν είναι κάτι που ελήφθη πολύ σοβαρά υπόψη στη διαμόρφωση της πρότασης του Υπουργείου. Δυστυχώς όμως, η επιλογή αυτή έχει συνέπειες για τους υπαλλήλους, τις αποδοχές τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους.

7. Αντίστοιχα ακατανόητη είναι και η προβλεπόμενη μεταχείριση των καθηγητών των ΤΕΙ Θεσσαλίας και Λαμίας, η οποία είναι εντελώς άνιση σε σύγκριση με την αντίστοιχη αντιμετώπιση των καθηγητών στο Παν. Δ. Αττικής και στις συνενώσεις της Ηπείρου και των Ιονίων νήσων. Ποιοι ακριβώς είναι οι λόγοι της άνισης αυτής μεταχείρισης;

8. Ακατανόητο είναι πώς ξεκινάει μια συζήτηση για συγχωνεύσεις χωρίς να τίθεται εξαρχής το ζήτημα της έδρας. Γιατί θεωρείται αυτονόητο ότι η έδρα θα είναι στο Βόλο και όχι στη Λάρισα; Και γιατί να αποδεχθούμε κάτι τέτοιο άνευ όρων και άνευ συζητήσεων; Γιατί πρέπει να αποδεχθούμε ότι στο όνομα της συνένωσης, η Λάρισα, που είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και πρωτεύουσα περιφέρειας θα μείνει χωρίς τριτοβάθμιο Ίδρυμα; Δεν είμαστε αντίθετοι στη συγχώνευση . Ζητούμε την ισότιμη συμμετοχή των ΤΕΙ στο νέο ίδρυμα .
Ελπίζω ο Υπουργός Παιδείας κ Γαβρόγλου , με την άφιξη του στη Λάρισα, να δώσει απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω. Τις χρωστάει σε ολόκληρη την πόλη της Λάρισας…

Διαβάστε επίσης: