Εκπαίδευση » Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας » Μεταπτυχιακό στις «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες»

Μεταπτυχιακό στις «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες»

Μεταπτυχιακό στις «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες»

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες» του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσφέρει:

Υψηλού επιπέδου πρακτική εκπαίδευση στις Βιοεπιστήμες
Ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των υποψηφίων
Προετοιμασία τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή στελέχωσης ερευνητικών κέντρων

Διάρκεια σπουδών 4 εξάμηνα.

Φοίτηση ΔΩΡΕΑΝ.

Συνέντευξη και διδασκαλία των μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

έως  25 / 9 / 2018

Δεκτοί: πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής καθώς και ισότιμων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ σε συγγενές αντικείμενο

Διευθυντής Προγράμματος: Καθηγητής Κ. Ματθιόπουλος

Γραμματεία Προγράμματος: Βιόπολις, Μεζούρλο Λάρισας, 41500 Λάρισα, ισόγειο, Τηλ: 2410 565257,  Fax: 2410 565290, e-mail: totsikab@uth.gr

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://aec.bio.uth.gr/

Διαβάστε επίσης: