Εκπαίδευση » ΠΥΣΔΕ Λάρισας: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση τοποθετήσεων

ΠΥΣΔΕ Λάρισας: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση τοποθετήσεων

ΠΥΣΔΕ Λάρισας: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση τοποθετήσεων

Το ΠΥΣΔΕ Λάρισας ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η Α΄ φάση τοποθετήσεων που αφορά τους υπεράριθμους και τους εκπαιδευτικούς της διάθεσης σε συγκεκριμένους κλάδους και ειδικότητες.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης αποσπάσεων, θα προχωρήσει και στις τοποθετήσεις των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

Το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 850/31-7-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Έγκριση κατ΄εξαίρεση για το σχολικό έτος 2018-2019 της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ» και τις μεταβολές που θα προκύψουν με βάση τα νέα στοιχεία, θα προχωρήσει στη διαδικασία των υπόλοιπων τοποθετήσεων της Α΄ φάσης μετά την 20η Αυγούστου.

Για τους κλάδους που θα προκύψουν μεταβολές λόγω των νέων στοιχείων θα δοθεί δυνατότητα συμπληρωματικών αιτήσεων.

Διαβάστε επίσης: