Οικονομία » Υπ. Τουρισμού: Πως θα κατηγοριοποιούνται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια

Υπ. Τουρισμού: Πως θα κατηγοριοποιούνται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια

Υπ. Τουρισμού: Πως θα κατηγοριοποιούνται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια

Τις προδιαγραφές με βάση τις οποίες θα γίνει η κατάταξη των ενοικιαζόμενων δωματίων/διαμερισμάτων σε κλειδιά, καθορίζει σχετική υπουργική απόφαση της υπ. Τουρισμού, Έλενας Κουντουρά.

Με βάση προγενέστερες αποφάσεις και ασφαλώς με σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, θεσμοθετήθηκε η δημιουργία ενός συστήματος διαβάθμισης της ποιότητας κάθε καταλύματος, ξενοδοχείων (με βάση σύστημα αστεριών) και ενοικιαζόμενων δωματίων/διαμερισμάτων (με βάση σύστημα κλειδιών), ανάλογα με τις παροχές και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», η όλη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης φορείς πιστοποίησης, είναι υποχρεωτική και πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2018 και μάλιστα, σύμφωνα με το υπουργείο, δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση.

Με βάση την τελευταία υπουργική απόφαση, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια θα κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη αυτή των πέντε κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία του ενός κλειδιού. Τα κλειδιά αυτά προκύπτουν βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, τις οποίες πρέπει να πληροί η επιχείρηση, καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων, από την εφαρμογή των οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθμό μορίων που αποτελεί τη «βάση» της κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί. Χαρακτηριστικά, επισημαίνεται ότι όσο πιο μεγάλη είναι η επιφάνεια των προσφερόμενων δωματίων (δίκλινο, τρίκλινο κτλ.) τόσο περισσότερα είναι και τα μόρια που συγκεντρώνει το ακίνητο κι επομένως και ο αριθμός των κλειδιών, που μπορεί να εξασφαλίσει.

Αντίστοιχα, για παράδειγμα στις τεχνικές προδιαγραφές, ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η λειτουργία ενοικιαζόμενων δωματίων σε κτίρια στα οποία δεν έχουν εκτελεστεί πλήρως οι εξωτερικές οικοδομικές εργασίες (π.χ. χρωματισμοί, κουφώματα και κιγκλιδώματα).

ΠΗΓΗ:

Διαβάστε επίσης: