Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Tι φέρνει η νέα Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας

Tι φέρνει η νέα Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας

Tι φέρνει η νέα Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας

Ο πρόεδρος της Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας κ. Μπαλατσός Ευάγγελος με την ευκαιρία της υπογραφής της Ρυθμιστικής Απόφασης 2018-2019, η οποία διασφαλίζει μαζί με το τεράστιο φιλοπεριβαλλοντικό έργο των Κυνηγετικών Οργανώσεων, το ορθολογικό κυνήγι στη χώρα μας, ευχαριστεί θερμά τον Υπουργού Περιβάλλοντος και ειδικότερα για τις ενέργειες που έγιναν από το Υπουργείο για να επιτρέπεται η θήρα του Τρυγονιού παρά τις αρνητικές προτάσεις και εισηγήσεις του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος.
Η εκτενής και εμπεριστατωμένη πρόταση της Κ.Σ.Ε., συνοδευόμενη από επιστημονικές μελέτες για κάθε θηρεύσιμο είδος, οι οποίες εκπονούνται από το επιστημονικό προσωπικό της Συνομοσπονδίας και των Ομοσπονδιών, έδωσε όλα τα πραγματικά στοιχεία και επιχειρήματα για να μην υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές με την περσινή Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας.
Οι αλλαγές που έγιναν στη νέα Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας έγιναν με γνώμονα την αειφόρο θήρα.
Ειδικότερα κατά τη ΡΔΘ κυνηγετικής περιόδου 2018-2019
• Αυξάνεται οριζόντια σε όλη τη χώρα η κάρπωση του αγριόχοιρου σε 10 θηρευθέοντα άτομα ανά ομάδα κυνηγών.

• Μειώνεται το ημερήσιο όριο κάρπωσης για το τρυγόνι από τα 12 στα 10 θηρευθέοντα πτηνά ανά κυνηγό.

Ο πρόεδρος της Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας κ. Μπαλατσός Ευάγγελος εύχεται μία καλή κυνηγετική χρονιά στους κυνηγούς της Θεσσαλίας με σεβασμού στους νόμους περί θήρας ,μα πάνω από όλα στον συνάνθρωπο.
Τέλος, καλούμε όλους τους συναδέλφους κυνηγούς να είναι κοντά στους Κυνηγετικούς τους Συλλόγους, στην Κυνηγετική Ομοσπονδία και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία , αλλά και στην Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή ενισχύοντας το έργο της και την αποτελεσματικότητά της.

Διαβάστε επίσης: