Δήμοι Νομού » Δήμος Ελασσόνας » Αγρυπνία στη Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού

Αγρυπνία στη Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού

Αγρυπνία στη Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού

Ἀνακοινώνεται ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου, ὅτι τήν Δευτέρα 6 Αὐγούστου τὸ βράδυ, θά τελεσθῇ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν  Ι Ε Ρ Α   Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α  ἀπό τίς 6.30μ.μ. ἕως τίς 3.00π.μ. εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ Ὁ­σί­ου καὶ θε­ο­φό­ρου πα­τρός ἡ­μῶν Νι­κά­νο­ρος τοῦ θαυ­μα­τουρ­γοῦ.

 

Διαβάστε επίσης: