Ελλάδα » Moody’s: Αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών

Moody’s: Αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών

Moody’s: Αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών

Σε θετικό από σταθερό αναβάθμισε το outlook του ελληνικού τραπεζικού συστήματος η Moody’s, εκτιμώντας ότι τα ρίσκα χρηματοδότησης και ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών θα βελτιωθούν τους επόμενους 12-18 μήνες, εν μέσω βελτιούμενου αλλά ακόμη προβληματικού λειτουργικού περιβάλλοντος.

Η Moody’s εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει το θετικό της momentum την περίοδο αυτή, κάτι που θα εξαρτηθεί από τη στάση της κυβέρνησης και την αποφασιστικότητά της να προχωρήσει τις δομικές μεταρρυθμίσεις ώστε να προσελκύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις.

Ο οίκος προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% φέτος και 2,2% το 2019, που αναμένεται να βασιστεί στην ισχυρή αύξηση των εξαγωγών και τον κλάδο των υπηρεσιών (τουρισμός).

«Τα προβληματικά δάνεια σταδιακά θα μειωθούν από τα πολύ υψηλά επίπεδα καθώς οι ελληνικές τράπεζες ευνοούνται από τους βελτιωμένους νόμους για την ανάκτηση δανείων», δήλωσε ο Νώντας Νικολαϊδης, αντιπρόεδρος και senior credit officer του οίκου. Η Moody’s αναμένει τα προβληματικά δάνεια να παραμείνουν υψηλά, αλλά οι τράπεζες πιθανότατα θα πιάσουν τους στόχους για τους οποίους δεσμεύτηκαν στις ρυθμιστικές αρχές μειώνοντας τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στο 35% περίπου του συνόλου ως το τέλος του 2019.

Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι οι τράπεζες είναι «άνετες» σε ότι αφορά τα κεφαλαιακά επίπεδα με τον δείκτη CET1 για το σύνολο στο 15,8% τον Μάρτιο του 2018, αν και το μεγάλο μέγεθος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTAs) συνεχίζουν να υπονομεύουν την ποιότητα αυτών των κεφαλαίων.

Οι περισσότερες τράπεζες αναμένεται να συνεχίσουν να είναι οριακά κερδοφόρες ως το 2019 καθώς η πίστωση και τα λειτουργικά κόστη παραμένουν χαμηλά. Ωστόσο τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια θα παραμείνουν πιεσμένα καθώς οι τράπεζες συνεχίζουν την απομόχλευση και μειώνουν τους ισολογισμούς τους με διαγραφές και πωλήσεις NPEs

ΠΗΓΗ

Διαβάστε επίσης: