Συνεντεύξεις » Δ. Κουρέτας: «Τί έχει κάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τα 5 αναπτυξιακά ζητήματα;»
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗ LARISSANET

Δ. Κουρέτας: «Τί έχει κάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τα 5 αναπτυξιακά ζητήματα;»

Δ. Κουρέτας: «Τί έχει κάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας  για τα 5 αναπτυξιακά ζητήματα;»

Οι επισημάνσεις για πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής, τουρισμό και δημογραφικό «Τότε τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με την Ανάπτυξη είχαν εντοπιστεί, είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι θα αντιμετωπιστούν με τη δέουσα σοβαρότητα και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η απάντηση της διοίκησης σ’ αυτά τα ζητήματα μετά από τέσσερα χρόνια»

Του Γιάννη Ανδρεάκη

Η έννοια της Ανάπτυξης επανέρχεται συνεχώς στον δημόσιο διάλογο καθώς παραμένει βασικό ζητούμενο και συνάμα απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να μπορέσει η χώρα να βγει από τον φαύλο κύκλο της κρίσης. Αντίστοιχα ζητήματα δεν τίθενται μόνο στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά θα έπρεπε να απασχολούν και σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς οι διαπεριφερειακές ανισότητες αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους της συνολικής εικόνας.

Η larissanet απευθύνθηκε στον Δημήτρη Κουρέτα, Καθηγητή στο Τμήμα Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρώην περιφερειακό σύμβουλο Θεσσαλίας (2011 – 2014) για μια συζήτηση που έχει στο επίκεντρό της τα «ανοιχτά» αναπτυξιακά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Μάλιστα, ο κ. Κουρέτας υπενθυμίζει ότι μια τέτοια συζήτηση είχε γίνει στις αρχές του 2014, ενώ τα αναπτυξιακά ζητήματα στα οποία έπρεπε να στρέψει το ενδιαφέρον της η Περιφέρεια Θεσσαλίας πέρασαν με ευρύτατη πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

«Τότε τα αναπτυξιακά ζητήματα είχαν περάσει και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπήρξαν μάλιστα και συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020, όμως δεν έχει γίνει τίποτα σε κανένα από τα πέντε. Δεν έχουν απαντηθεί αυτά τα ζητήματα με συγκεκριμένες δράσεις. Η Περιφέρεια έχει την ευθύνη για τον συντονισμό αυτών των δράσεων» υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο κ. Κουρέτας.

Αυτά είναι τα αναπτυξιακά ζητήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Συνοπτικά, τα πέντε αναπτυξιακά ζητήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που είχαν καταγραφεί τότε και αφορούν στους τρεις τομείς της παραγωγής με ειδικές αναφορές στον τουρισμό και στο δημογραφικό είναι τα εξής:

«1. Οικονομική διάρθρωση με έντονη εξάρτηση με όρους ΑΕΠ και απασχόλησης από τον πρωτογενή τομέα και την πρώτη μεταποίηση· ο πρωτογενής τομέας στηρίζεται σε σημαντική άυλη («παραδοσιακή») γνώση, αλλά έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα συντηρητικός στον απογαλακτισμό από τα καθεστώτα ενισχύσεων της ΚΑΠ και στην υιοθέτηση υγιών επιχειρηματικών πρακτικών. Η αειφορία ορισμένων εκ των καλλιεργειών (π.χ. βαμβάκι) είναι αμφισβητήσιμη λόγω των εισροών σε φυσικούς πόρους (νερό). Πρέπει οπωσδήποτε να ξανακάνουμε μεταποίηση στο βαμβάκι.  Χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας, περιορισμένες εξαγωγές σε επίπεδο commodities . «Η Θεσσαλία ταΐζει την Ελλάδα», και φαίνεται να της αρκεί.

  1. Συγκέντρωση μεταποιητικής δραστηριότητας στη Μαγνησία, κυρίως στον κλάδο του μετάλλου. Οι δραστηριότητες ήταν καλά τοποθετημένες για την εξυπηρέτηση του εγχώριου κλάδου των Κατασκευών και πλήττονται από την καθίζησή του.
  1. Ο τριτογενής τομέας είναι ετερόφωτος, εξαρτώμενος σε μεγάλο βαθμό από τη δημιουργία εισοδημάτων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Η εμπέδωση δεσμών μεταξύ του τριτογενή τομέα και των άλλων δύο (κάθετη ολοκλήρωση) είναι μία από τις κύριες προκλήσεις στις οποίες δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα ν’ απαντήσει η Θεσσαλία.
  1. Όσον αφορά τον τουρισμό, υπάρχει ένας εμφανής διαχωρισμός μεταξύ δύο μοντέλων ανάπτυξης: ήλιος-θάλασσα στις ακτές και τα νησιά της ανατολικής Θεσσαλίας και χειμερινός τουρισμός στα βουνά της δυτικής Θεσσαλίας. Και τα δύο μοντέλα χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα και απευθύνονται κατά κύριο λόγο στην εσωτερική αγορά. Τα Μετέωρα, το μοναδικό πραγματικά globally unique χαρακτηριστικό της Θεσσαλίας παραμένει εν πολλοίς ανεκμετάλλευτο και δεν έχει δημιουργήσει σοβαρή μόχλευση στην οικονομία της Δυτ. Θεσσαλίας.
  1. Αρνητικές δημογραφικές τάσεις: ο δείκτης γήρανσης είναι 148% και ο δείκτης εξάρτησης 55,5%, ενώ οι αντίστοιχοι δείκτες για το σύνολο της Χώρας είναι 130% και 49,5%. Δεν είναι βέβαιο αν οι παραπάνω δείκτες οφείλονται σε υπογεννητικότητα ή σε μετανάστευση πληθυσμού (λόγω αδυναμίας του τοπικού παραγωγικού συστήματος να δημιουργήσει θέσεις εργασίας), πιθανότητα οφείλονται και στα δύο».

«Η Θεσσαλία παραμένει πολύ χαμηλά στους αναπτυξιακούς δείκτες»

Ο Δημήτρης Κουρέτας μετά την παράθεση της παραπάνω λίστας δηλώνει: «Αυτά τα πέντε ζητήματα είναι τα πλέον σοβαρά αναπτυξιακά θέματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η Θεσσαλία παραμένει πολύ χαμηλά στους αναπτυξιακούς δείκτες.

Τότε τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με την Ανάπτυξη είχαν εντοπιστεί, είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι θα αντιμετωπιστούν με τη δέουσα σοβαρότητα και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η απάντηση της διοίκησης σ’ αυτά τα ζητήματα μετά από τέσσερα χρόνια» και προσθέτει: «Κάναμε κάτι; Μάλλον όχι».

Κλείνοντας, αναφέρεται σε ολιγωρία και ζητά να παρατεθούν συγκεκριμένα νούμερα και συγκεκριμένες δράσεις για τα αναπτυξιακά ζητήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΝΤΥΠΗ LARISSANET

Διαβάστε επίσης: