Θέσεις εργασίας » 19 νέες θέσεις στο υπ. Εθνικής Άμυνας

19 νέες θέσεις στο υπ. Εθνικής Άμυνας

19 νέες θέσεις στο υπ. Εθνικής Άμυνας

Με προσλήψεις 19 υπαλλήλων κινείται υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με δύο νέες προκηρύξεις.

Οι προσληφθέντες θα ενισχύσουν εκπαιδευτικές δομές της Σχολής Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ).

Η υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομέων, ολοκληρώνεται στις 6 Αυγούστου (ώρα 15.00 μ.μ).

Για τις θέσεις θα ισχύσουν κριτήρια ΑΣΕΠ, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν.

Πατήστε στα επισυναπτόμενα αρχεία για να διαβάσετε ολόκληρες τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος (μαζί και οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις συμμετοχής)

 

 

Διαβάστε επίσης: