Δήμοι Νομού » Δήμος Τεμπών » Την Τρίτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Τεμπών

Την Τρίτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Τεμπών

Την Τρίτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Τεμπών

Την Τρίτη 24 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα και στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εγγραφές – επανεγγραφές νηπίων  στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τεμπών, Εισηγητής: Τσεργάς Κων.

2.Υποβολή Αίτησης για άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας  των Παιδικών Σταθμών Μακρυχωρίου & Συκουρίου του Δήμου Τεμπών, Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

3.Έγκριση διενέργειας εργασίας καθαρισμού παραλίας, Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

4.Έγκριση διενέργειας εργασίας πλύσης κάδων, Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

5.Χορήγηση άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών (Μπάνου Πολ.), Εισηγητής: Σαϊτης Αστ.

6.Επί αποφάσεως ΔΟΠΑΠΕΠΤ «5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού», Εισηγητής: Ζησάκη Ξ.

7.Αναμόρφωση (7η ) Προϋπολογισμού, Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

8.Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Τεμπών, Εισηγητής: Τσεργάς Κων.

Διαβάστε επίσης: