Εκπαίδευση » Πρόεδρος ο Α. Γιαννούκας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόεδρος ο Α. Γιαννούκας

Πρόεδρος ο Α. Γιαννούκας

Πραγματοποιήθηκε η διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 με τα κάτωθι αποτελέσματα ύστερα από την εφαρμογή του συντελεστή βαρύτητας (άρθρο 23 παρ. 3 ν. 4485/2017) που ορίζεται από την Υ.Α. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255/τ. Β’):

Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκλέγεται ο κ. Αθανάσιος Γιαννούκας ο οποίος  έλαβε 74 έγκυρες ψήφους σε σύνολο 85 έγκυρων ψήφων. Ο κ. Α. Γιαννούκας είναι Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και  Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής  Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας από το 2006 μέχρι σήμερα.

Είναι Πρόεδρος του European Venous Forum (2017-2018), Πρόεδρος του Balkan Venous Forum (2016-2018) και Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Αγγειακών Παθήσεων (ΙΑΠ)  (2010-σήμερα).

Διαβάστε επίσης: