Εκπαίδευση » Κατάρτιση & Διά βίου μάθηση » Εναρκτήρια συνάντηση για το έργο TeleICCE

Εναρκτήρια συνάντηση για το έργο TeleICCE

Εναρκτήρια συνάντηση για το έργο TeleICCE

Το έργο TeleICCE – Προώθηση της τηλεργασίας και της μαζικής ανοιχτής ηλεκτρονικής μάθησης (MOOC) για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας συστάδων επιχειρήσεων και της απασχόλησης, θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων στις 19 & 20 Ιουλίου στην Πάτρα, στους χώρους του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το έργο χρηματοδοτείται με 877.707,50 € από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VA Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020

Το έργο συντονίζεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και στην κοινοπραξία συμμετέχουν το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Ινστιτούτο Κατάρτισης Επιχειρηματικών φορέων του Μπάρι (Istituto Formazione Operatori Aziendali Bari (I.F.O.A.), η Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Ιταλίας – Τμήμα Μπρίντιζι (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa, Associazione Provinciale di Brindisi – CNA) και με συνεργαζόμενο εταίρο το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων (Γ.Γ. Παιδείας και επιτελική δομή ΕΣΠΑ).

Το TeleICCE προωθεί την υιοθέτηση ενός πλαισίου το οποίο θα επιτρέψει τη χρήση δύο καινοτόμων ψηφιακών μορφών συνεργασίας και ενίσχυσης των δεξιοτήτων.

Το σχέδιο προωθεί την υιοθέτηση καινοτόμων μοντέλων επιχειρηματικών σχέσεων τηλεργασίας, καθώς και την υιοθέτηση MOOC για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και την απασχόληση των επαγγελματιών.

Η δράση είναι ενταγμένη σε έναν ευρύτερο ορίζοντα ψηφιακών δεξιοτήτων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Η ψηφιακή οικονομία αναπτύσσεται επτά φορές ταχύτερα από άλλους κλάδους της οικονομίας. Η σταδιακή ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων καθώς και η ψηφιακή ενιαία αγορά (Digital Single Market) παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες στον χώρο της απασχόλησης, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν προκλήσεις, περαιτέρω απαιτήσεις και πρωτόγνωρες αλλαγές στις συνθήκες εργασίας. Ως εκ τούτου, πολλές μελλοντικές δραστηριότητες θα απαιτήσουν επιχειρηματικές δεξιότητες, δεξιότητες ΤΠΕ, καθιστώντας επιτακτική και τη διαδικασία απόκτησης σχετικών ψηφιακών δεξιοτήτων.

Στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Ιταλίας παρατηρείται ένα ισχυρό πνεύμα επιχειρηματικότητας, καθώς και ποικίλες οικονομικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό τμήμα των οικονομιών των δυο περιφερειών τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα και παρόλο που αποτελούν περισσότερο από το 60% της αγοράς, υποφέρουν από την ύφεση,  τα επίπεδα χαμηλής ανάπτυξης και τις διαρθρωτικές αδυναμίες της αγοράς σε σχέση με την απασχόληση και την περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Και ενώ το παρατηρούμενο (ακαδημαϊκό και τεχνικό) επίπεδο εκπαίδευσης του γενικού πληθυσμού είναι υψηλότερο εν σχέσει με πολλές άλλες χώρες, τα ποσοστά απασχόλησης των επαγγελματιών και ελεύθερων επαγγελματιών μειώνονται διαρκώς λόγω της οικονομικής ύφεσης, αλλά και της έλλειψης σύγχρονων, ενημερωμένων δεξιοτήτων, τις οποίες απαιτεί η αγορά, και εν τέλει και λόγω δομικής ακαμψίας των μορφών απασχόλησης και της αγοράς εργασίας.

Το έργο συμβάλλει στην υποστήριξη της καινοτομίας και στην ανάπτυξη διασυνοριακών επαγγελματικών συνεργασιών για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, προσφέρει και στη δημιουργία ενισχυμένης διασύνδεσης μεταξύ Πανεπιστημίων, επιχειρήσεων, παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης, και φορέων χάραξης πολιτικής, δεδομένου ότι οι δραστηριότητες ολόκληρου του έργου θα αναπτυχθούν από κοινού από δύο ακαδημαϊκούς συνεργάτες (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ιόνιο Πανεπιστήμιο), δύο εκπροσώπους της αγοράς (Επιμελητήριο Αχαΐας και CNΑ Βrindisi) και έναν φορέα παροχής επαγγελματικής κατάρτισης (IFOA). Να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων  θα παρακολουθεί την ανάπτυξη του έργου και θα συμβάλει στη χάραξη και ένταξη σχετικής πολιτικής.

Διαβάστε επίσης: