Εκπαίδευση » Κατάρτιση & Διά βίου μάθηση » Διδάσκετε ελληνικά; Γίνετε ειδικοί στη γλωσσολογία!

Διδάσκετε ελληνικά; Γίνετε ειδικοί στη γλωσσολογία!

Διδάσκετε ελληνικά; Γίνετε ειδικοί στη γλωσσολογία!

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα γλωσσολογίας για εκπαιδευτικούς από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα γλωσσολογίας προσφέρεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με θέμα «Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς» και αντικείμενο τη μεταπτυχιακού επιπέδου εξειδίκευση εκπαιδευτικών σε ζητήματα γλωσσολογικής ανάλυσης της ελληνικής γλώσσας και εφαρμογών της στην εκπαίδευση, υπό το πρίσμα των πιο σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων στη γλωσσική επιστήμη.

ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ 2

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Α’ θμιας και της Β’ θμιας Εκπαίδευσης, που ήδη υπηρετούν στη σχολική εκπαίδευση και ενδιαφέρονται να επικαιροποιήσουν τις γλωσσολογικές τους γνώσεις αλλά και σε (πρόσφατους) αποφοίτους ΑΕΙ που προτίθενται να αναζητήσουν εργασία ως εκπαιδευτικοί της ελληνικής (ως μητρικής ή/και ως ξένης γλώσσας) και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις γλωσσολογίας συμπληρωματικά προς τη φιλολογική τους εξειδίκευση, με άμεση ανταποδοτικότητα στην εργασία τους. Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του να γνωρίσουν τις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στο γνωστικό αντικείμενο της γλωσσολογικής ανάλυσης και των εφαρμογών της στο σχολικό περιβάλλον και πώς αυτές μπορούν να αναβαθμίζουν το ρόλο και τη διδακτική τους πράξη ως εκπαιδευτικών.

ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ

Όπως τονίζει στην «Κοινή Γνώμη» ο Διευθυντής του προγράμματος, Αν. Καθηγητής Γλωσσολογίας κ. Γιώργος Ξυδόπουλος, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένονται να ακολουθούν τις αρχές της ακαδημαϊκής γραφής και δεοντολογίας, και να επιλέγουν τα κατάλληλα ποιοτικά και ποσοτικά μεθοδολογικά εργαλεία για τη συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων. Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων σπουδών, οι απόφοιτοι  αναμένεται να προσεγγίζουν τη γλωσσική εκπαίδευση υπό το πρίσμα της κριτικής ανάλυσης λόγου και του κριτικού γραμματισμού, αλλά και να αντιλαμβάνονται την έννοια της γλωσσικής ποικιλίας και την επίδρασή της στη γλωσσική εκπαίδευση. Επιπλέον, αναγνωρίζουν την έννοια της πολυγλωσσίας και το πώς αυτή μπορεί να επηρεάζει και να διαμορφώνει τη γλωσσική εκπαίδευση στο σχολικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον κ. Ξυδόπουλο, οι απόφοιτοι θα μπορούν να χειρίζονται με άνεση τις έννοιες που αφορούν την περιγραφή της γλώσσας, με σύγχρονους γλωσσολογικούς όρους και θα γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ της Νέας και της Αρχαίας Ελληνικής, στο πλαίσιο της έννοιας της γλωσσικής αλλαγής και εξέλιξης.

Στην Ακαδημαϊκή Ομάδα Εποπτείας του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος συμμετέχουν μέλη της τομέα γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα οι Καθηγητές κ.κ. Αργύρης Αρχάκης (Κοινωνιογλωσσολογία και  Ανάλυση Λόγου), Θοδωρής Μαρκόπουλος (Ιστορική Γλωσσολογία), Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος (Γενική Γλωσσολογία) και Δημήτρης Παπαζαχαρίου (Διαλεκτολογία Φωνητική).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (κα Αμαλία Τσακούμη, 2610-367312, ade@eap.gr) ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος στο:

https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/448-ade1/6463-σύγχρονες-τάσεις-στη-γλωσσολογία-για-εκπαιδευτικούς-αδε-έτος-εισαγωγής-από-το-2018-2019

 

Διαβάστε επίσης: