Θεσσαλία » Αναρτήθηκε η βαθμολογία για άδεια νέας φύτευσης αμπέλου 2018

Αναρτήθηκε η βαθμολογία για άδεια νέας φύτευσης αμπέλου 2018

Αναρτήθηκε η βαθμολογία για άδεια νέας φύτευσης αμπέλου 2018

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Τρικάλων ενημερώνει ότι η βαθμολογία των αιτούμενων τεμαχίων για άδεια νέας φύτευσης αμπέλου 2018 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα στο: http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/2016-03-01-08-06-44.

Σύμφωνα με το από 16-7-2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπ.Α.Α.Τ, οι αιτούντες με τεμάχια, τα οποία έχουν παύλες στον πίνακα ανάρτησης, να επικοινωνήσουν με την ΔΑΟΚ Π.Ε. Τρικάλων .

Όσοι από τους αιτούντες επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση επί της βαθμολογίας μπορούν να την υποβάλλουν έως 25 Ιουλίου 2018 στην ΔΑΟΚ Π.Ε. Τρικάλων, προσκομίζοντας οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απαραίτητο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γρ. 308 – 3ος όροφος  Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 2431351608 ( κ. Έλενα Ιακωβάκη ).

Διαβάστε επίσης: