Οικονομία » Επιδοτούμενη κατάρτιση για 2.350 ανέργους – Έως 29,35 ευρώ την ημέρα

Επιδοτούμενη κατάρτιση για 2.350 ανέργους – Έως 29,35 ευρώ την ημέρα

Επιδοτούμενη κατάρτιση για 2.350 ανέργους – Έως 29,35 ευρώ την ημέρα

Ειδικό πρόγραμμα για την κατάρτιση 2.350 ανέργων ναυτικών υλοποιεί το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το πρόγραμμα παρέχει επαγγελματικές πιστοποιήσεις στους συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με την απόφαση, «το ύψος της επιδότησης για κάθε ημέρα φοίτησης και εξετάσεων ανά ωφελούμενο σπουδαστή ανέρχεται στο ποσό των 29,35 € (έγγαμοι) και 25,15 € (άγαμοι)».

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΗΓΗ

Διαβάστε επίσης: