Εκπαίδευση » Κατάρτιση & Διά βίου μάθηση » Αιτήσεις για ΜΠΣ με τίτλο «Ανάλυση και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων»

Αιτήσεις για ΜΠΣ με τίτλο «Ανάλυση και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων»

Αιτήσεις για ΜΠΣ με τίτλο «Ανάλυση και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων»

Οι αιτήσεις για την έναρξη του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων» του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα σε συνεργασία με το University of Food Technology του Plovdiv, στη Βολυγαρία υποβάλλονται από 15-07-2018 έως και 21-09-2018.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Τμήματος: grad-food.teiwm.gr

Διαβάστε επίσης: