Θέσεις εργασίας » 43 προσλήψεις σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

43 προσλήψεις σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

43 προσλήψεις σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Διαδικασία πρόσληψης 43 υπαλλήλων εκκινεί η Α’/θμια και Β’/Βάθμια Εκπαίδευση του δήμου Νέας Προποντίδας, στην Χαλκιδική.

Το νέο προσωπικό θα καλύψει ανάγκες στις δομές σχολικών κτιρίων και αιθουσών αυτών.

Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Θα υπογραφούν ενιαίες συμβάσεις μίσθωσης έργου που θα διαρκέσουν από 1-9-2018 έως 30-6- 2019 και από 1-9-2019 έως 30-6-202.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώς ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του φορέα, έως τις 27 Ιουλίου.

ΠΗΓΗ

Διαβάστε επίσης: