Εκπαίδευση » Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας » Ορκωμοσίες στη Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ορκωμοσίες στη Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ορκωμοσίες στη Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Οι τελετές απονομής πτυχίων στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς απόφοιτους των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής και Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι τελετές αναγόρευσης και καθομολόγησης των Διδακτόρων των Τμημάτων Κτηνιατρικής και Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 στο Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» του Τμήματος Ιατρικής στην περιοχή ΒΙΟΠΟΛΙΣ, Λάρισα.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 09:15

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ Τμήματος Ιατρικής : 09:30

Χαιρετισμός Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή κ. Ζήση Μαμούρη.
Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη. Απονομή αριστείων στους πρωτεύσαντες  απόφοιτους του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ Τμήματος Ιατρικής: 10:25

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 10:30

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ Τμημάτων Κτηνιατρικής και Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας: 10:45

Χαιρετισμός Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή κ. Ζήση Μαμούρη.
Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη. Απονομή αριστείων στους πρωτεύσαντες  απόφοιτους του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Κτηνιατρικής και Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας  της Σχολής Επιστημών Υγείας.
Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Κτηνιατρικής, Καθηγητή κ. Γεωργίου Φθενάκη και έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Κτηνιατρικής.
Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Ματθιόπουλου και έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας.

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ Τμημάτων Κτηνιατρικής και Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας: 11:45

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 12:00

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 12:15

Χαιρετισμός Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή κ. Ζήση Μαμούρη.
Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη. Απονομή αριστείων στους πρωτεύσαντες  απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, παρουσία των Διευθυντών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών :

1.    «Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΣΟ»

2.    «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ»

3.    «ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»

4.    «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

5.    «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ»

6.    «ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

7.    ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 13:15

2. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 13:20

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 13:30

Χαιρετισμός Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή κ. Ζήση Μαμούρη.
Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη. Απονομή αριστείων στους πρωτεύσαντες  απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας.
«Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Ματθιόπουλου. Έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, παρουσία των Διευθυντών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:
1.    «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»,

2.    «ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ»,

3.    «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

4.    «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ»

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 14:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 14:05

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 14:15

-       Χαιρετισμός Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή κ. Ζ. Μαμούρη.

-       Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη.

-       Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Κτηνιατρικής, Καθηγητή κ. Γεωργίου Φθενάκη και έναρξη τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης Διδακτόρων Τμήματος Κτηνιατρικής.

-       Χαιρετισμός Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Ματθιόπουλου και έναρξη τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης Διδακτόρων Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας.

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 14:45

Διαβάστε επίσης: