Εκπαίδευση » ΤΕΙ Θεσσαλίας » Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας για τη συγχώνευση με το Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας για τη συγχώνευση με το Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας για τη συγχώνευση με το Πανεπιστήμιο

Οι παρατηρήσεις για το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» περιλαμβάνονται σε κείμενο, το οποίο συντάχθηκε μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Αναλυτικά, το κείμενο:

«Στη Λάρισα, σήμερα 9 Ιουλίου 2018 και ώρα 13.00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας στην οποία συζητήθηκε η Πρόταση – Σχέδιο με τίτλο «Η ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», όπως το κείμενό της δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.minedu.gov.gr/rss/35736-03-07-18-se-dimosia-syzitisi-to-keimeno-gia-tis-synergeies-anamesa-sto-panepistimio-thessalias-to-tei-thessalias-kai-to-tei-stereas).
Τα παρόντα μέλη της ΓΣ του Τμήματος τάσσονται υπέρ της συγχώνευσης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και της διατήρησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Νέο Πανεπιστήμιο. Περαιτέρω η ΓΣ προτείνει μια σειρά αναγκαίων – κατά τη γνώμη των μελών της – ρυθμίσεων επί της πρότασης σχεδίου του ΥΠΕΘ, όπως περιγράφονται ακολούθως :

Ι. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Α) Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δημιουργία της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών στο Νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα. Τα μέλη της ΓΣ τονίζουν ότι η έδρα της Σχολής παρέμεινε ορθώς στη Λάρισα, διότι :
η Σχολή λειτουργεί επιτυχώς στη Λάρισα εδώ και δεκαετίες, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη Σχολή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
η λειτουργία των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας με έδρα τη Λάρισα, εδώ και δεκαετίες, κρίνεται απολύτως πετυχημένη τόσο ακαδημαϊκά όσο και αναπτυξιακά και η πορεία αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα και στο Νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
η Λάρισα είναι η διοικητική πρωτεύουσα της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
στη Λάρισα έχει ήδη αναπτυχθεί ανταγωνισμός στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και από ιδιωτικά Πανεπιστημιακά Κολλέγια,
η Λάρισα είναι η καρδιά της αγροτικής οικονομίας και εν γένει του τρίτου οικονομικού πόλου της Χώρας μας (με βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΤΕΕ που αποδεικνύουν ότι η Λάρισα αποτελεί την πόλη της Κεντρικής Ελλάδος που πληροί με βέλτιστο τρόπο τα ακαδημαϊκά, αναπτυξιακά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια λειτουργίας αντίστοιχης Σχολής).

Β) Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων εκφράζει την ικανοποίησή της για την παραμονή και τη διαφαινόμενη απρόσκοπτη λειτουργία του Τμήματος «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», όπως ακριβώς επιτάσσει η πραγματικότητα αλλά και τα σύγχρονα διεθνή ακαδημαϊκά δεδομένα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθούν εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνάδουν με το προτεινόμενο Σχέδιο, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ λειτουργίας της Σχολής και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019 στο Νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων :
διαθέτει 21 μέλη Διδακτικό Προσωπικό όλων των βαθμίδων, τα οποία καλύπτουν πλήρως τα γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για τη διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων,
διαθέτει πληθώρα σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά και εργαστηρίων,
είναι το μοναδικό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε όλη τη Θεσσαλία αλλά και την Κεντρική Ελλάδα,
το Πρόγραμμα Σπουδών είναι σύγχρονο (εγκεκριμένο το 2013),
το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων διενεργεί από το 2004 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με εκατοντάδες μέχρι σήμερα αποφοίτους, ενώ στην παρούσα χρονική στιγμή έχει τέσσερα ΠΜΣ (εγκεκριμένα από το ΥΠΕΘ το 2018), από τα οποία τρία είναι ενεργά,

αναμένεται η έγκριση του Διδακτορικού Κύκλου Σπουδών, ενώ συγχρόνως εδώ και δύο έτη συνεργάζεται με αλλοδαπό πανεπιστήμιο για τη χορήγηση διδακτορικών τίτλων στους τομείς της Διοίκησης και της Οικονομίας.

Γ) Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων προτείνει τη δημιουργία και τέταρτου Τμήματος στη Σχολή Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών του Νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Διοίκηση Τουρισμού» και έδρα τη Λάρισα. Οι λόγοι που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτού του Τμήματος είναι οι ακόλουθοι:
ο Τουρισμός αποτελεί βασική προτεραιότητα του σχεδίου δράσης της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) που εφαρμόζεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συνεπώς, αντίστοιχα, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για το Νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
το υφιστάμενο, ως εισαγωγική κατεύθυνση, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα αποτελούσε ένα από τα πρώτα Τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα,
οι απόφοιτοι του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων καταγράφουν τη μεγαλύτερη απορρόφηση στην αγορά εργασίας, σε σύγκριση με όλα τα άλλα Τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας,
σήμερα, η εισαγωγή των φοιτητών γίνεται με ξεχωριστό κωδικό μηχανογραφικού (609), ενώ για το ΑΕ 2018 – 2019 έχει προγραμματισθεί η εισαγωγή 169 φοιτητών/τριων για την κατεύθυνση της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων,
διαθέτει σύγχρονες υποδομές, στεγάζεται σε διώροφο κτήριο επιφανείας 1.800 m2, και διαθέτει όλη την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή.

Δ) Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην προσπάθεια του Υπουργείου να αναμορφώσει τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι. στη Θεσσαλία, επισημαίνει ότι η Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών στο Νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα πρέπει να καλύπτει και να υποστηρίζει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (από διετή προγράμματα σπουδών έως και διδακτορικές σπουδές), στα πλαίσια βέβαια της υπάρχουσας τεχνογνωσίας και των διαθέσιμων πόρων. Επιπλέον, κατανοώντας, τη σημασία και τον ρόλο της επαγγελματικής εκπαίδευσης (διετή προγράμματα σπουδών), παρατηρεί ότι στο προτεινόμενο Σχέδιο δεν περιλαμβάνονται προγράμματα σπουδών, που να αφορούν επαγγέλματα του χώρου της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό προτείνει τη δημιουργία διετών προγραμμάτων σπουδών με έδρα τη Λάρισα στις ακόλουθες θεματικές περιοχές :
Τουριστικών Επαγγελμάτων
Εφαρμογών Ψηφιακής Οικονομίας

Ε) Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων προτείνει ως τον πλέον δόκιμο τίτλο για τη Σχολή στο Νέο Πανεπιστήμιο τον τίτλο «Σχολή Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών» (όπως αναφέρεται και στην περίπτωση του Ν. 4521/2018 για την ίδρυση του ΠΑΔΑ, άρθρο 2, παρ. 2).

ΙΙ. ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας θεωρεί ότι το δημοσιευμένο κείμενο της Πρότασης – Σχεδίου με τίτλο «Η ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» χρήζει σημαντικών αλλαγών και βελτιώσεων στα ακόλουθα σημεία :

Στ) Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων κρίνει ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός θεματικού (-χωρικού) Αντιπρύτανη στη Λάρισα με στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι λόγοι που επιβάλλουν την ύπαρξη του Αντιπρύτανη στη Λάρισα είναι οι ακόλουθοι :
Ιδιαίτερη σημαντική ανάγκη παρουσίας της ανώτατης διοίκησης του Νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα και ειδικά κατά την αρχική φάση της μετάβασης στη νέα δομή, η οποία αναμένεται να διαρκέσει για μακρό χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι φοιτητές που θα εγγραφούν στο ΤΕΙ Θεσσαλίας κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019 προβλέπεται να αποφοιτήσουν το 2022 (το νωρίτερο).
Ύπαρξη μεγάλου campus στη Λάρισα, με πληθώρα εγκαταστάσεων, κτηρίων, εργαστηρίων, καθώς και φοιτητικών εστιών, συνεδριακών κέντρων, εστιατορίων που προκαλούν καθημερινά συμβάντα τα οποία απαιτούν άμεση παρέμβαση από τη Διοίκηση.
Σημαντικός αριθμός διοικητικών υπαλλήλων που χρειάζονται καθημερινή καθοδήγηση αλλά και επίβλεψη.
Σημαντικός αριθμός φοιτητών με αντίστοιχες ανάγκες άμεσης παρέμβασης.
Ανάγκη για αποτελεσματική οικονομική διαχείριση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και των έργων που επιβλέπουν τα μέλη ΔΕΠ του υπάρχοντος ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Για τους παραπάνω λόγους η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θεωρεί ότι ικανή και αναγκαία προϋπόθεση για τη επιτυχή ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία τους είναι η δημιουργία διοικητικού και οικονομικού κόμβου του νέου Ιδρύματος στη Λάρισα και προτείνει τη θεσμοθέτησή του.

Ζ) Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων πιστεύει ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, γεγονός το οποίο αποτελεί επιταγή του άρθρου 4 του Ελληνικού Συντάγματος. Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω επιταγή και χωρίς να φοβόμαστε κάθε είδους κρίση αλλά και αξιολόγηση, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στη δημιουργία του Γενικού Τμήματος, διότι η ρύθμιση αυτή θέτει διαφορετικές προϋποθέσεις για την εξέλιξή μας και την ισότιμη συμμετοχή μας στο Νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων προτείνει την υιοθέτηση των ίδιων ρυθμίσεων με αυτές των υπό διαμόρφωση νέων Ιδρυμάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Ιόνιου Πανεπιστημίου αλλά και όπως αυτών του Ν. 4521/2018 (άρθρο 4) για την ίδρυση του Παν. Δυτικής Αττικής, για το σύνολο του Διδακτικού Προσωπικού (και την ταυτόχρονη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ). Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα τηρηθούν οι Συνταγματικές Αρχές της αξιοπρέπειας και του σεβασμού του ανθρώπου, της ίσης μεταχείρισης και της Ακαδημαϊκής ελευθερίας, η εφαρμογή των οποίων εν προκειμένω προϋποθέτει την άμεση ένταξη του Διδακτικού Προσωπικού στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».

Διαβάστε επίσης: