Εκπαίδευση » Παρουσίαση του ΠΜΣ «Οικονομική Φυσική-Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις»

Παρουσίαση του ΠΜΣ «Οικονομική Φυσική-Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις»

Παρουσίαση του ΠΜΣ «Οικονομική Φυσική-Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις»

Tη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, ώρα 19:30, θα γίνει παρουσίαση του ΠΜΣ «“Οικονομική Φυσική – Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις” στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο κτίριο Ματσάγγου στην αίθουσα Β1 (2ος όροφος). Στην παρουσίαση θα συμμετέχουν διδάσκοντες του ΠΜΣ και οι παρόντες μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Αφορά σε ένα πρωτοποριακό (για τα ελληνικά δεδομένα) και ιδιαίτερα ενδιαφέρον διεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο Αξίζει να του ρίξετε μια ματιά http://econophysics.uth.gr/

Το μεταπτυχιακό συνδυάζει πολλές από τις γνώσεις σας σε μαθηματικά και φυσικές επιστήμες, επιστήμες μηχανικών με νέα αντικείμενα στην περιοχή των οικονομικών.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, έχοντας αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις εφαρμογής κλασικών (γραμμικών) αλλά και νεότερων (μη γραμμικών) μεθοδολογιών ποσοτικής προσέγγισης στη διενέργεια προβλέψεων για την επίλυση προβλημάτων λήψης αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας μέσω χρήσης των κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων, θα είναι σε θέση να απασχοληθούν σε διάφορους οικονομικούς κλάδους με κυρίαρχο τον χρηματοοικονομικό ασκώντας υψηλού επιστημονικού επιπέδου συμβουλευτική.

Ενδεικτικά οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να εργασθούν ως υψηλόβαθμα στελέχη ή σύμβουλοι επιχειρήσεων σε κλάδους απασχόλησης: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (Τράπεζες), Χρηματιστηριακές, Επενδυτικές και Ασφαλιστικές Εταιρείες, όπως επίσης σε τομείς: Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Real Estate, Τουρισμός, Υγεία, Άμυνα, Ναυτιλία, Εταιρίες χρηματοοικονομικών συμβούλων καθώς και εξειδικευμένες εταιρίες ανάλυσης δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για όσους και όσες ενδιαφέρονται θα δοθούν στην παρουσίαση.

Διαβάστε επίσης: