Ελλάδα » Ποιοί οι 742 πάροχοι καταλυμάτων στον Κοινωνικό Τουρισμό (ΟΑΕΔ)

Ποιοί οι 742 πάροχοι καταλυμάτων στον Κοινωνικό Τουρισμό (ΟΑΕΔ)

Ποιοί οι 742 πάροχοι καταλυμάτων στον Κοινωνικό Τουρισμό (ΟΑΕΔ)

Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών μητρώων και πινάκων από σήμερα Τετάρτη (11/07, 11:00), μέχρι μεθαύριο Παρακευή (13/07, 23:59).

Σημειώστε:

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων, είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι τις (16/07, 13.00)

ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΠΗΓΗ: workenter.gr

Διαβάστε επίσης: