Λάρισα » «Ποιοι οι όροι του διαγωνισμού;»
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

«Ποιοι οι όροι του διαγωνισμού;»

«Ποιοι οι όροι του διαγωνισμού;»

Ερώτηση για το Ενιαίο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εθνικής εμβέλειας με στόχο τη δημιουργία Ενιαίου Οικονομικού, Νοσηλευτικού και Ιατρικού Φακέλου κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ, ανάμεσά τους και ο βουλευτής Λάρισας, κ. Γιώργος Λαμπρούλης:

«Είναι γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η οργάνωση και δημιουργία ενός ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος εθνικής εμβέλειας με απώτερο στόχο, όπως έχει εξαγγελθεί, την ομογενοποίηση της πληροφορίας και τη δημιουργία Ενιαίου Οικονομικού, Νοσηλευτικού και Ιατρικού Φακέλου καθώς και Διαχείρισης Προσωπικού, Υλικού και Φαρμάκων μέσω ΗΔΙΚΑ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

1.Ποιοι ήταν οι όροι του διαγωνισμού;

2.Ποιο χρονοδιάγραμμα ακολουθήθηκε για την υλοποίηση του συγκριμένου έργου, σε ποια φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται και ποιο είναι το αναμενόμενο συνολικό κόστος και από που χρηματοδοτείται;

3.Υλοποιήθηκαν ανάλογα έργα από προηγούμενα κοινοτικά ή εθνικά ή αυτοχρηματοδοτούμενα έργα π.χ. Γ’ ΚΠΣ και ποια η τύχη τους; Πώς εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των ιστορικών δεδομένων των συστημάτων που αντικαθιστώνται;

4.Στα πλαίσια του έργου πως διαφυλάσσονται ευαίσθητα και απόρρητα προσωπικά, ιατρικά και κοινωνικά δεδομένα; Πως διασφαλίζεται το δημόσιο και τα δεδομένα σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας με τον όμιλο που έχει αναλάβει το έργο; Ποιος είναι ο κύριος των πνευματικών δικαιωμάτων του συστήματος;».

Διαβάστε επίσης: