Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Ιδέες για αναμόρφωση των πρώην εκτάσεων του ΕΘΙΑΓΕ
ΕΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ιδέες για αναμόρφωση των πρώην εκτάσεων του ΕΘΙΑΓΕ

Ιδέες για αναμόρφωση των πρώην εκτάσεων του ΕΘΙΑΓΕ

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο η προκήρυξη του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τις πρώην εκτάσεις του ΕΘΙΑΓΕ. Εκεί αρχιτέκτονες θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις ιδέες του για την διαμόρφωση του χώρου. Πρόκειται στην ουσία για ένα θεματικό πάρκο το οποίο που ξέραμε έως σήμερα.

6.1Στον Διαγωνισμό θα απονεμηθούν τα εξής βραβεία:

 Α΄ΒΡΑΒΕΙΟ :10.000 ευρώ

 Β΄ΒΡΑΒΕΙΟ: 6.000 ευρώ

 Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ: 3.000 ευρώ

 3 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ: 2000  ευρώ εκάστη

Οι εκτάσεις που παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας να αξιοποιηθούν, με αμοιβαίο όφελος τόσο για την πόλη όσο και για το Ινστιτούτο που έχει ανάγκη τον εκσυγχρονισμό και την διεύρυνση των δραστηριοτήτων του.

Ως πόλη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αγροτικού κέντρου και ως θέση της Δημοτικής Αρχής, υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα με αιχμή την έρευνα σε πρωτοπόρες πρακτικές που θα καθορίσουν την περιοχή ως τον σημαντικότερο πόλο στον τομέα αυτό.

Έχοντας ως βάση τους στόχους του ΠΑΑ 2014 – 2020, αλλά και προγράμματα αστικών αναπλάσεων και πολιτισμού, προτείνουμε ο στρατηγικός σχεδιασμός για την διαχείριση των συγκεκριμένων εκτάσεων να έχει δύο βασικούς άξονες :

Τον εκσυγχρονισμό και διεύρυνση του ερευνητικού έργου του Ινστιτούτου.

Την ανάπτυξη σημαντικών χώρων πρασίνου, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

και πολιτισμού με αναφορές και δράσεις στον πρωτογενή τομέα.

Η ενδυνάμωση της λειτουργίας δομών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, σε μια περιοχή με έντονο αγροτικό χαρακτήρα και προσανατολισμό, θεωρούμε πως αποτελεί κρίσιμο αναπτυξιακό παράγοντα για την χώρα, ως τμήμα του ειδικού στρατηγικού σχεδιασμού.

Η πόλη, μέσα από το επιχειρησιακό της πρόγραμμα, έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη και υποστήριξη καινοτόμων παραγωγικών διαδικασιών του πρωτογενούς τομέα, αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της ύπαρξης ενός ειδικού στρατηγικού κέντρου που θα συνδέσει τον σχεδιασμό με την παραγωγική βάση. Για τον σκοπό αυτό η πόλη είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί στενά με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Παράλληλα η ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων σχετικών με τον πρωτογενή τομέα, εξωστρεφούς και υπερτοπικού χαρακτήρα θα αποδώσει επιπλέον ώθηση στον τομέα, μεπολυεπίπεδα οφέλη για την πόλη. Η δημιουργία ενός σημαντικού «πνεύμονα πρασίνου», εντός του αστικού της ιστού, θα προσδώσει ποιοτικότερα χαρακτηριστικά στην πόλη, καθιστώντας την περισσότερο βιώσιμη για

τους κατοίκους της. Η επισκεψιμότητα της περιοχής θα ενδυναμώσει το ενδιαφέρον μεγάλου μέρους του πληθυσμού για τον πρωτογενή τομέα και την διαχείριση του περιβάλλοντος.

Εκτιμάται, εξαιτίας του υπερτοπικού χαρακτήρα της επέμβασης, ο χώρος θα προσελκύει επισκέπτες από όλη την χώρα.

 Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί:

Η αρχιτεκτονική μελέτη ιδεών που αφορά τη διαμόρφωση των 217 στρεμμάτων που παραχωρήθηκαν στο Δήμο Λαρισαίων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και την ανακαίνιση και επανάχρηση των 5 παλαιών κτιρίων-αποθηκών που βρίσκονται στην έκταση αυτή.

Στα πλαίσια σχεδιασμού κοινής δράσης του Δήμου Λαρισαίων με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με την Γενική Δ/νση Αγροτικής Έρευνας, σχετικά με την λειτουργία και αξιοποίηση των «εκτάσεων ΕΘΙΑΓΕ», προγραμματίζεται ολοκληρωμένη αστική, υπερτοπικού χαρακτήρα, επέμβασης στη  συνοικία «Αβέρωφ», στη Λάρισα.

Το πρόγραμμα επέμβασης στοχεύει στην δημιουργία, κατά κύριο λόγο, ενός σημαντικού Ελεύθερου Χώρου – Αστικού Πρασίνου για την πόλη, εντός του οποίου χωροθετείται Κέντρο Προώθησης Αγροτικής Καινοτομίας.

Εντός της κύριας χρήσης του Αστικού Πρασίνου και του Κέντρου Προώθησης Αγροτικής Καινοτομίας θα περιλαμβάνονται και ειδικότερες χρήσεις όπως :

 Η δημιουργία Βοτανικού Κήπου – Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης.

 Η δημιουργία Μουσείου Εδαφών – Γεωργικής Τεχνολογίας.

 Η διαμόρφωση των υφιστάμενων αποθηκών και του περιβάλλοντος χώρου τους σε Πολιτιστικό Χωριό.

 

ΕΘΙΑΓΕ

Το αναθεωρημένο ΓΠΣ της πόλης έχει καθορίσει τις ακόλουθες χρήσεις :

 «Πολεοδομικό Κέντρο Κ3» και «Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο» για την έκταση νοτίως

της οδού Θεοφράστου.

 «Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο» για τις εκτάσεις βορείως της οδού Θεοφράστου.

 «Αμιγής Κατοικία» για τα οικοδομήσιμα τμήματα των εκτάσεων βορείως της οδού

Θεοφράστου.

Επίσης, στο άρθρο 3, το ΓΠΣ καθορίζει «Η συνολική έκταση επιβάλλεται να υπαχθεί στις διατάξεις

του άρθ. 15, του Ν. 2508/1997 και να τροποποιηθεί το σχέδιο πόλης έτσι ώστε οι κοινόχρηστοι

και κοινωφελείς χώροι να αποτελούν το 70% του συνολικού εμβαδού της έκτασης που

καταλαμβάνει σήμερα το ΕΘΙΑΓΕ».

Στους οικοδομήσιμους χώρους καθορίζεται Σ.Δ. 0,8, για τις γενικές χρήσεις «Πολεοδομικό Κέντρο

Κ3» και «Αμιγής Κατοικία» και Σ.Δ. 0,1, για την γενική χρήση «Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό

Πράσινο».

Σημειώνεται πως το ΓΠΣ της πόλης βρίσκεται σε διαδικασία τροποποίησης, όπου προβλέπονται

ρυθμίσεις που θα υποστηρίζουν το είδος της επέμβασης.

Σύμφωνα με την 528/17 Αποφ. ΔΣ οριστικής παραλαβής τροποποίησης ΓΠΣ Δ.

Λαρισαίων στο σχεδιο της απόφασης σελ. 138 αναφέρεται :

− ΠΕ 14

  • Στην έκταση του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. περίπου 220 στρεμμάτων που παραχωρήθηκε στο Δήμο Λαρισαίων,

προτείνονται οι κάτωθι Ειδικές Χρήσεις:

α/ Βοτανικός Κήπος,

β/ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης,

γ/ Κέντρο Προώθησης Αγροτικής Καινοτομίας,

δ/ Μουσείο Εδαφών και Γεωργικής Τεχνολογίας,

ε/ Πολιτιστικό Χωριό.

Η περιοχή επέμβασης αποτελεί τμήμα των οικοδομικών τετραγώνων που βρίσκονται βορείως της οδού Θεοφράστου και έχει συνολική έκταση 217,431.43 μ2.

 

Διαβάστε επίσης: