Αγροτικά » Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελουργικών εκτάσεων

Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελουργικών εκτάσεων

Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελουργικών εκτάσεων

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί η μηχανογραφημένη κατάσταση όλων των αιτήσεων, επιλέξιμων και απορριπτόμενων, για το Πρόγραμμα της Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων περιόδου 2018-2019, προς ενημέρωση ενδιαφερόμενων αμπελουργών.

Οι απορριπτόμενοι όσο και οι διαφωνούντες με τα στοιχεία της κατάστασης παραγωγοί, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για διόρθωση των στοιχείων αυτής στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, έως τις 20 Ιουλίου 2018 από την ανάρτησή της, προσκομίζοντας οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απαραίτητο.

 

Διαβάστε επίσης: