Δήμοι Νομού » Δήμος Ελασσόνας » Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ελασσόνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ελασσόνα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ελασσόνα

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας ανακοινώνονται οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ελασσόνα:

«Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην είσοδο της πόλεως Ελασσόνας και συγκεκριμένα στην οδό 25ης Μαρτίου στην πόλη της Ελασσόνας, από τη συμβολή της με την οδό Ισιδώρου, έως τη συμβολή της με την οδό Οικονόμου, με διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο ανωτέρω τμήμα της οδού, για χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα (09-07-2018) έως και την Πέμπτη (12-07-2018) και κατά τις ώρες 07:00΄έως 19:00’, λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου.

2. Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της Ε.Δ.Α. Θεσσαλίας και ενδεικτικά: Μέσω των οδών Οικονόμου – 6ης Οκτωβρίου, ενώ τα φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τόνων θα εκτρέπονται στη Χ/Θ 36+000 της Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης, στο ύψος της Δ.Δ. 2Τσαριτσάνης, όπου στη συνέχεια θα εισέρχονται στην Περιφερειακή οδό Μελούνας και μέσω των οδών Δημητρίου και Μητροπολίτου Ιακώβου, θα εισέρχονται στην Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης.

3. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή τους, κλπ) να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

4. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική & έκτακτη) της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε καλή κατάσταση καθ” όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. Προς τούτο, αλλά και για να διασφαλιστεί αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας, να γίνεται συστηματική επιτήρηση τόσο της σήμανσης όσο και της ασφάλειας, με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκάστοτε αναγκαίων ενεργειών από τον ανάδοχο του έργου και έλεγχο από την επιβλέπουσα υπηρεσία, που θα αποδεικνύεται με τη χρήση του προβλεπόμενου ημερολογίου.

5. Η Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που θα τοποθετηθεί από τον ανάδοχο, υπό την επίβλεψη της Ε.Δ.Α.Θεσσαλίας, θα πρέπει να καλυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).

6. Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε πριν τη δύση του ήλιου η οδός να παραδίδεται ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία.

7. Να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος εργοταξιακός φωτισμός στην περιοχή των έργων και ειδικότερα τη νύχτα.

8. Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης (π.χ. η διαγράμμιση, τα μάτια της γάτας, κλπ) δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου και με επίβλεψη της Ε.Δ.Α.Θεσσαλίας, επαναφέροντας ακέραια την πρότερη σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

9. Με μέριμνα της ανάδοχου εταιρείας και της Ε.Α.Δ. Θεσσαλίας, να υπάρχει συντονισμός με τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως οργανισμούς επείγουσας ανάγκης (πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, κ.λ.π.) προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οποίες κυκλοφοριακές συνθήκες θα δημιουργηθούν. Περαιτέρω, θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιηθείσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το προσφορότερο τρόπο από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

10. Ο ανάδοχος του έργου, υπό την επίβλεψη της Ε.Δ.Α. Θεσσαλίας, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση,   σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων  έργων.

11. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων 3 οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261)».

Διαβάστε επίσης: