Λάρισα » Υπογραφή σύμβασης συμμόρφωσης του Δ.Σ.Λ.

Υπογραφή σύμβασης συμμόρφωσης του Δ.Σ.Λ.

Υπογραφή σύμβασης συμμόρφωσης του Δ.Σ.Λ.

Υπογράφηκε σήμερα 6 Ιουλίου 2018 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας μετά της Προέδρου κ. Νικολέττας Μπασδέκη και των Δικηγόρων μελών του 1) Ιουλίας Αγγελακοπούλου, 2) Αλέξιου Ξηροφώτου, 3) Ευάγγελου Καραναστάση, 4) Ελισάβετ Λιμνίδου και 5) Ευάγγελου Τσικαρδώνη η σύμβαση για την συμμόρφωση του Συλλόγου με τον ισχύοντα ήδη από 25/5/2018 νέο Γ.Κ.Π.Δ. (GDPR – Compliance) 2016/679 (Ε.Ε.).

Σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή του Δημοσίου Τομέα (όπως ιδιώτες, επαγγελματίες, επιτηδευματίες, εταιρείες, σωματεία και Συνεταιρισμοί) που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποχρεούται να συμμορφωθεί στον νέο αυστηρότερο νομικό πλαίσιο, ενόψει ιδίως της επιβολής σημαντικών σε ύψος διοικητικών προστίμων, ποινικών κυρώσεων κλπ.   Η προστασία και η συμμόρφωση στην πράξη προϋποθέτει απαραιτήτως εξειδικευμένες γνώσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Δικηγόροι 1

Σε δήλωσή της η Πρόεδρος ευχαρίστησε τους συναδέλφους δικηγόρους που ανέλαβαν την συμμόρφωση, ανακοινώνοντας ταυτοχρόνως ότι ο Δικηγορικό Σύλλογος γνωρίζοντας την αναγκαιότητα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την άμεση εφαρμογή του και τις συνέπειες παραβίασης του ως άνω Κανονισμού, διοργανώνει προς απόκτηση εμπειρογνωσίας δικηγόρων-μελών του, από 9-14 Ιουλίου 2018 σεμινάρια με επιστήμονες γνώστες του αντικειμένου και με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Διαβάστε επίσης: