Εκπαίδευση » Το Περιφερειακό Συμβούλιο επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Θεσσαλίας
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΣΥ ΚΑΙ ΚΕΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Θεσσαλίας

Το Περιφερειακό Συμβούλιο επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Θεσσαλίας

Αναρτήθηκαν σήμερα στη “Διαύγεια” οι αποφάσεις συγκρότησης Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α.

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, αναφέρονται τα εξής:

«Συγκροτούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των  Κ.Ε.Σ.Υ.  και  Κ.Ε.Α    της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης Α/θμιας  &  Β/θμιας  Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ως εξής:

Α. Όταν  το  συμβούλιο  συνεδριάζει  για  την  επιλογή  των  Συντονιστών  Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων Νηπιαγωγών (ΠΕ60),  Δασκάλων (ΠΕ70),  αποτελείται

από:

1.Αναστασοπούλου Ελένη, Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ως Πρόεδρο με αναπληρώτριά της την Κάκλα Βασιλική, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

2.Λαλιώτου  Ιωάννα, μέλος  Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Θεοδοσίου Γεώργιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

3.Τσιλιμένη Τασούλα, μέλος  Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Βραχνάκη Μιχαήλ,  μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

4.Βούλγαρη  Σωτήριο,  Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Λάρισας ως  μέλος με αναπληρωτή του τον Πολύζο Γεώργιο,  Διευθυντή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Μαγνησίας

5.Παπατζέλο Αθανάσιο, Διευθυντή του 31ου Δ.Σ. Λάρισας, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Χατζηαυγέρη Ειρήνη, Διευθύντρια του 1ου Δ.Σ. Ελασσόνας

6.Χασιώτη  Δημήτριο, εκπαιδευτικό,  αιρετό  εκπρόσωπο  των  εκπαιδευτικών  Α/θμιας  Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Σφήκα Αγγελική, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

7.Τσιούλκα  Χρήστο,  εκπαιδευτικό, αιρετό  εκπρόσωπο  των  εκπαιδευτικών  Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Τσιάκαλο Γεώργιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Β.Όταν  το  συμβούλιο  συνεδριάζει  για  την  επιλογή  των  Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και  των  κλάδων  Μειονοτικού  Προγράμματος  Μειονοτικών  Σχολείων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μουσουλμανικής Θρησκείας, αποτελείται από:

1.Αναστασοπούλου Ελένη, Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας,  ως  Πρόεδρο με  αναπληρώτριά  της  την Κάκλα  Βασιλική,  Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

2.Λαλιώτου  Ιωάννα, μέλος  Δ.Ε.Π.  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας,  ως  μέλος με αναπληρωτή της τον Θεοδοσίου Γεώργιο, μέλος Δ.Ε.Π.του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

3.Τσιλιμένη Τασούλα, μέλος  Δ.Ε.Π.  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας, ως μέλος  με αναπληρωτή της τον Βραχνάκη Μιχαήλ, μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

4.Παπανούσκα Μιχαήλ, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σαβελίδη Σωκράτη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

5.Αζέλη Αγαθοκλή, Διευθυντή του 7ου ΓΕ.Λ. Τρικάλων, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Αγγέλου Δήμητρα, Διευθύντρια του ΓΕ.Λ. Βαλτινού Τρικάλων.

6.Καρκαλή  Νικόλαο, εκπαιδευτικό,  αιρετό εκπρόσωπο  των  εκπαιδευτικών  Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Καραβασίλη Χρήστο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

7.Παπαζεύκου Ουρανία,εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης,  ως  μέλος με αναπληρώτριά της την Τσιτούμη Διαλεκτή, εκπαιδευτικό, αιρετήεκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

Γ. Όταν  το  συμβούλιο  συνεδριάζει  για  την  επιλογή  των  Συντονιστών Εκπαιδευτικού  Έργου  των  κοινών  κλάδων  εκπαιδευτικών  της  πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ 86 και ΠΕ91), των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία και των Προϊσταμένων Κ.Ε.Α., αποτελείται από:

1.Αναστασοπούλου Ελένη, Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ως Πρόεδρο με αναπληρώτριά της την Κάκλα Βασιλική, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

2.Λαλιώτου  Ιωάννα, μέλος  Δ.Ε.Π.  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας,  ως  μέλος με  αναπληρωτή της τον Θεοδοσίου Γεώργιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

3.Τσιλιμένη Τασούλα, μέλος  Δ.Ε.Π.  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας,  ως  μέλος με αναπληρωτή της τον Βραχνάκη Μιχαήλ, μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

4.Βούλγαρη  Σωτήριο,  Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Λάρισας  ως  μέλος με  αναπληρωτή  του  τον Πολύζο  Γεώργιο,  Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Μαγνησίας,

5.Παπανούσκα Μιχαήλ, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, ως μέλος με  αναπληρωτή  του  τον Σαβελίδη  Σωκράτη,  Διευθυντή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

6.Παπατζέλο Αθανάσιο, Διευθυντή του 31ου Δ.Σ. Λάρισας, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Χατζηαυγέρη Ειρήνη , Διευθύντρια του 1ου Δ.Σ. Ελασσόνας

7.ΑζέληΑγαθοκλή, Διευθυντή του 7ου ΓΕ.Λ. Τρικάλων, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Αγγέλου Δήμητρα, Διευθύντρια του ΓΕ.Λ. Βαλτινού Τρικάλων.

8.Χασιώτη  Δημήτριο, εκπαιδευτικό,  αιρετό  εκπρόσωπο  των  εκπαιδευτικών  Α/θμιας  Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Σφήκα Αγγελική,  εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

9.Τσιούλκα  Χρήστο,  εκπαιδευτικό,  αιρετό  εκπρόσωπο  των  εκπαιδευτικών  Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Τσιάκαλο Γεώργιο,  εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

10.Καρκαλή  Νικόλαο, εκπαιδευτικό,  αιρετό  εκπρόσωπο  των  εκπαιδευτικών  Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Καραβασίλη Χρήστο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

11.Παπαζεύκου Ουρανία, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Τσιτούμη Διαλεκτή,  εκπαιδευτικό,  αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

Δ.Όταν  το  συμβούλιο  συνεδριάζει  για  την  επιλογή  των  Συντονιστών Εκπαιδευτικού  Έργου  για  την  Ειδική  Αγωγή  και  την  Ενταξιακή  Εκπαίδευση  και  των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ., αποτελείται από:

1.Αναστασοπούλου Ελένη, Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης   Θεσσαλίας, ως Πρόεδρο με αναπληρώτριά της την Κάκλα Βασιλική, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

2.Λαλιώτου  Ιωάννα, μέλος  Δ.Ε.Π.  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας,  ως  μέλος  με αναπληρωτή της τον Θεοδοσίου Γεώργιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

3.Τσιλιμένη Τασούλα, μέλος  Δ.Ε.Π.  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας,  ως  μέλος με αναπληρωτή της τον Βραχνάκη Μιχαήλ, μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

4.Βούλγαρη  Σωτήριο,  Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Λάρισας  ως  μέλος με αναπληρωτή  του  τον Πολύζο  Γεώργιο,  Διευθυντή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Μαγνησίας,

5.Παπανούσκα Μιχαήλ, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, ως μέλος με  αναπληρωτή  του  τον Σαβελίδη  Σωκράτη,  Διευθυντή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

6.Παπατζέλο Αθανάσιο, Διευθυντή του 31ου Δ.Σ. Λάρισας, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Χατζηαυγέρη Ειρήνη, Διευθύντρια του 1ου Δ.Σ. Ελασσόνας

7.Αζέλη Αγαθοκλή, Διευθυντή του 7ου ΓΕ.Λ. Τρικάλων, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Αγγέλου Δήμητρα, Διευθύντρια του ΓΕ.Λ. Βαλτινού Τρικάλων.

8.Χασιώτη  Δημήτριο, εκπαιδευτικό,  αιρετό  εκπρόσωπο  των  εκπαιδευτικών  Α/θμιας  Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Σφήκα Αγγελική, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

9.Τσιούλκα  Χρήστο,  εκπαιδευτικό,  αιρετό  εκπρόσωπο  των  εκπαιδευτικών  Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Τσιάκαλο Γεώργιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

10.Καρκαλή  Νικόλαο, εκπαιδευτικό,  αιρετό  εκπρόσωπο  των  εκπαιδευτικών  Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Καραβασίλη Χρήστο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

11.Παπαζεύκου Ουρανία, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Τσιτούμη Διαλεκτή, εκπαιδευτικό, αιρετή κπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

12.Τότσιο Ιωάννη, αιρετό εκπρόσωπο των μελών του Ε.Ε.Π., ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καρμπά Χρυσούλα, αιρετή εκπρόσωπο των μελών του Ε.Ε.Π.

13.Ράπτη  Αποστολία,  αιρετή  εκπρόσωπο  των μελών  του  Ε.Ε.Π., ως  μέλος με αναπληρώτριά της την Γκάργκα Άννα,αιρετή εκπρόσωπο των μελών του Ε.Ε.Π.

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την Καψάλη Στέλλα, Διοικητική υπάλληλο, κλάδου  ΠΕ  ΔΙΟΙΚ  (Προσωρινός  κλάδος)  που  υπηρετεί  στην  Περιφερειακή  Διεύθυνση Εκπαίδευσης  Θεσσαλίας,με  αναπληρωτή  της τον Γασπαρινάτο  Δημήτριο,  Διοικητικό υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη η θητεία των οποίων λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018,  λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020″.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε επίσης: