Θέσεις εργασίας » Προκήρυξη για 46 θέσεις στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Προκήρυξη για 46 θέσεις στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Προκήρυξη για 46 θέσεις στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ολόκληρη την προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών που αφορά τις 46 θέσεις στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής εξέδωσε το ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 16 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 του ίδιου μήνα.

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται έως τις 3 Αυγούστου στην διεύθυνση: ΑΣΕΠ, ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Κ/2018, Τ.Θ. 143 08 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ

ΠΗΓΗ:

Διαβάστε επίσης: