Εκπαίδευση » Κατάρτιση & Διά βίου μάθηση » Προγράμματα Σπουδών από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Προγράμματα Σπουδών από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Προγράμματα Σπουδών από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει 8 Σύντομα Προγράμματα Σπουδών με έναρξη παρακολούθησης τον Οκτώβριο του 2018. Τα προσφερόμενα Σύντομα Προγράμματα Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ.) του Ε.Α.Π., είναι τα ακόλουθα:

  1. Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων (100 θέσεις )
  2. Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής (60 θέσεις)
  3. Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) (Embedded system design and microcontroller applications for the Internet of Things) (60 θέσεις)
  4. Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (90 θέσεις)
  5. Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού (Game Development) (30 θέσεις)
  6. Βιομιμητική Τεχνολογία (50 θέσεις)
  7. Χωρικός Σχεδιασμός: σύγχρονες τάσεις και ζητήματα αιχμής (26 θέσεις)
  8. Προχωρημένη Κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση (50 θέσεις)

Για προσκλήσεις ανά σύντομο πρόγραμμα σπουδών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΠ www.eap.gr ή να πατήσουν εδώ.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από την 2η Ιουλίου 2018 και ώρα 23.59. Υποβολή αίτησης εδώ.

Διαβάστε επίσης: