Παραπολιτικά » Ογκολογικό Κέντρο και Αβερώφειο Αγροτοδιατροφικό Πάρκο στη Λάρισα
ΤΡΕΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΙ 3 ΣΤΟ ΒΟΛΟ – ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ογκολογικό Κέντρο και Αβερώφειο Αγροτοδιατροφικό Πάρκο στη Λάρισα

Ογκολογικό Κέντρο και Αβερώφειο Αγροτοδιατροφικό Πάρκο στη Λάρισα

Ογκολογικό Κέντρο (ολοκληρωμένο Κέντρο Διάγνωσης και Θεραπείας του Καρκίνου) καθώς και Αβερώφειο Αγροτοδιατροφικό Πάρκο (με αξιοποίηση εγκαταστάσεων της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής) προβλέπει μεταξύ άλλων η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Επίσης, στην πρόταση προβλέπεται και η ίδρυση δυο Γεωπονικών Τμημάτων.

Στη νέα φάση της ανάπτυξής του, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συντίθεται από οχτώ (8) Σχολές, πέντε (5) υφιστάμενες και τρεις (3) νέες, με τριάντα τέσσερα (34) Τμήματα, έξι (6) Ινστιτούτα, τέσσερα (4) Κέντρα και σημαντικό αριθμό Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΠΕΕ). Από τις οχτώ (8) σχολές, τρεις (3) είναι στο Βόλο, τρεις (3) στη Λάρισα και από μία (1) σε Τρίκαλα και Λαμία. Περιλαμβάνει επίσης Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο με ερευνητικές εξειδικεύσεις αιχμής και δομές διετούς εκπαίδευσης σε διάφορες πόλεις.

Αξίζει να τονιστεί ότι το Διοικητικό Προσωπικό του ΤΕΙΘ και του ΤΕΙΣ (στη Λαμία) παραμένει στις θέσεις του και συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του. Μετακινείται, μετά από αίτηση του με Πράξη του Πρύτανη αν και εφόσον το επιθυμεί.

Διαβάστε επίσης: