Δήμοι Νομού » Δήμος Τεμπών » Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Τεμπών

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Τεμπών

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Τεμπών

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 03.07.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30’.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

Έγκριση Επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού – Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
Προσδιορισμός δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (ΣΑΤΑ) – Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
Αναμόρφωση (6η ) Προϋπολογισμού – Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
Αποδοχή Ποσού και Κατανομή – Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
Διάθεση Πίστωσης – Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
Επί αποφ. ΔΟΠΑΠΕΠΤ «4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού» – Εισηγητής: Ζησάκη Ξανθή
Επί αιτήσεως πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενου ΙΕΚ – Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Τεμπών – Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

Περί Πρόθεσης εκμίσθωσης – Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου Βελτίωση του δρόμου Πυργετού Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
Επί αιτήματος Νικόλαου ΔΗΜΕΡΑ – Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
Πρόθεση έγκριση επέμβασης επί δασικής έκτασης, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 45 του Ν.998/79 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4467/17, για την επέκταση του δικτύου μέσης τάσης ηλεκτροδότησης κεντρικού δρόμου παραλίας Κουλούρας – Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
Αποδοχή όρων, για τη λήψη τοκοχρεολυτικού  δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ετεπ) και από πόρους του Τ.Π. & Δ. – Εισηγητής: Δήμαρχος Κολλάτος Κων.

Διαβάστε επίσης: