Οικονομία » Εξαγορές και συνεργασίες «οδηγούν» τις ασφαλιστικές

Εξαγορές και συνεργασίες «οδηγούν» τις ασφαλιστικές

Εξαγορές και συνεργασίες «οδηγούν» τις ασφαλιστικές

Σε εξαγορές και συνεργασίες στηρίζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες για να μετασχηματίσουν τη δραστηριότητά τους, να καινοτομήσουν και να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξή τους, σύμφωνα με έρευνα της KPMG «Accelerated evolution – M&A, transformation and innovation in the insurance industry».

Συγκεκριμένα, ποσοστό 80% των στελεχών του ασφαλιστικού κλάδου που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, αναμένουν ότι θα στοχεύσουν σε μία έως τρεις εξαγορές ή συνεργασίες μέσα στην επόμενη τριετία.

Στην πλειονότητά τους, οι ασφαλιστικές εταιρείες επιδιώκουν εξαγορές που μπορούν να μετασχηματίσουν την επιχείρησή τους ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για το μέλλον, και όχι απλώς και μόνο για να ενισχύσουν τα τρέχοντα επιχειρησιακά και λειτουργικά μοντέλα τους. Πάνω από το 60% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι ο μετασχηματισμός του επιχειρησιακού ή λειτουργικού τους μοντέλου θα αποτελούσε το βασικό κίνητρο των εξαγορών, ενώ μόλις το 21% αυτών υπέδειξαν την ενίσχυση του τρέχοντος μοντέλου ως βασικό κίνητρο.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η πλειονότητα των στελεχών του ασφαλιστικού κλάδου αναζητούν μη οργανικές ευκαιρίες εκτός της χώρας όπου εδρεύουν, με το 66% αυτών να στοχεύουν σε διασυνοριακές συμφωνίες και μόλις το 32% να δηλώνουν ότι θα επικεντρωθούν στην εγχώρια αγορά. Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική όσον αφορά στις συνεργασίες και συμμαχίες που αναμένονται την επόμενη τριετία, με το 39% των στελεχών να εκτιμά ότι θα είναι διασυνοριακές και μόλις το 6% να αναμένει συμμαχίες εντός συνόρων.

Η εντονότερη δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων την επόμενη τριετία αναμένεται στη Βόρεια Αμερική, και ιδίως τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου που συμμετείχαν στην έρευνα. Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αναμένεται να προσφέρει τις περισσότερες ευκαιρίες για συνεργασίες για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ στη Δυτική Ευρώπη εκτιμάται ότι θα σημειωθεί η μεγαλύτερη κινητικότητα σε επίπεδο πωλήσεων.

Αναφορικά με τις προκλήσεις του εντοπισμού και της επιτυχούς υλοποίησης των σωστών συμφωνιών, σύμφωνα με την έρευνα, μόνο το 10% και 7% των στελεχών, αντίστοιχα, δηλώνουν ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να εντοπίσουν μια συμφωνία που ταιριάζει στρατηγικά με το επιχειρησιακό και λειτουργικό τους μοντέλο. Επιπλέον, στην πλειονότητά τους πιστεύουν ότι η επιχείρησή τους υστερεί όσον αφορά στις δυνατότητες εύρεσης, αξιολόγησης και υλοποίησης των συμφωνιών. Το 72% των στελεχών θεωρούν ότι οι στόχοι εύρεσης συμφωνιών της επιχείρησης τους δεν συνάδουν με τη στρατηγική της, ενώ το 70% βαθμολογούν την ικανότητα της επιχείρησής τους να αξιολογεί τη στρατηγική καταλληλόλητα ενός στόχου από μέτρια έως χαμηλή.

ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης: