Λάρισα » Πρόεδρος στο ΓΕΩΤΕΕ Κ. Ελλάδας ο Δ. Ντογκούλης

Πρόεδρος στο ΓΕΩΤΕΕ Κ. Ελλάδας ο Δ. Ντογκούλης

Πρόεδρος στο ΓΕΩΤΕΕ Κ. Ελλάδας ο Δ. Ντογκούλης

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας ΓΕΩΤΕΕ (από αριστερά προς τα δεξιά) :oι κ.κ. Κυριάκης, Ράπτης, Ζτρίβας, Γρουσόπουλος, Ντογκούλης, Κολίτσας, Γούλα, Παναγούλης, Αντωνίου και Αποστολίδης

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή  του Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας  του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που προήλθε από τις εκλογές της 22ας Aπριλίου 2018, στη  συνεδρίαση  της  26ης Ιουνίου 2018 συγκροτήθηκε σε σώμα, με την ακόλουθη σύνθεση  :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : Δημήτριος  Ντογκούλης, Γεωπόνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σπυρίδων Ζτρίβας   , Κτηνίατρος

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  : Κωνσταντίνος Γρουσόπουλος, Δασολόγος

ΟΡΓΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Απόστολος Κολίτσας, Γεωλόγος

ΤΑΜΙΑΣ : Δημήτριος Ντάκης, Ιχθυολόγος

ΜΕΛΗ :

Γεώργιος Κυριάκης , Γεωπόνος

Ιωάννα-Μαρία Γούλα, Δασολόγος

Χρήστος Παναγούλης , Γεωπόνος

Κοσμάς Αποστολίδης, Κτηνίατρος

Αντρέας Αντωνίου , Γεωλόγος

Χρήστος Ράπτης, Γεωπόνος

Διαβάστε επίσης: