Εκπαίδευση » Κατάρτιση & Διά βίου μάθηση » Σε ευρωπαϊκή ημερίδα ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ

Σε ευρωπαϊκή ημερίδα ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ

Σε ευρωπαϊκή ημερίδα ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ

Η ενδοοικογενειακή βία έχει καταστεί για τις Ευρωπαίες μεταξύ 15 και 44 χρόνων, η πρώτη αιτία αναπηρίας και θανάτου, αφήνοντας πίσω ακόμη και τα αυτοκινητικά δυστυχήματα ή τον καρκίνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχει θεσπίσει σειρά μέτρων με σκοπό να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι επαγγελματίες σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να ταλανίζονται από την έλλειψη ολοκληρωμένων δεδομένων για την έκταση και τη φύση του εν λόγω προβλήματος.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «DVCI – Ενδοοικογενειακή Βία-Συντονισμός της στρατηγικής παρέμβασης» έχει στόχο να ενισχύσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών και των φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα παρέμβασης και συντονισμού δράσεων για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Στις 21-22 Ιουνίου 2018, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, ως ένας εκ των πέντε εταίρων του προγράμματος, συμμετείχε στην ευρωπαϊκή ημερίδα που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια της Μούρθια στη Μούρθια (Ισπανία). Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ παρουσίασε τις υπηρεσίες που εμπλέκονται σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και η τέταρτη διακρατική συνάντηση του προγράμματος DVCI, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν τα πρόδρομα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος σε επαγγελματίες που εμπλέκονται σε δράσεις για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Την τρέχουσα περίοδο, θα ολοκληρωθεί η πιλοτική εφαρμογή του υλικού και τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο το τελικό συνέδριο του προγράμματος.

Όποιοι εργάζονται σε φορείς παρεμβάσεων κατά της ενδοοικογενειακής βίας σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο και/ή ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις πιλοτικές δράσεις ή να ενημερώνονται για την πορεία του προγράμματος, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026, email: euprojects@dimitra.gr.

Διαβάστε επίσης: