Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Δικηγόρο προσλαμβάνει ο Δήμος Λαρισαίων
ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δικηγόρο προσλαμβάνει ο Δήμος Λαρισαίων

Δικηγόρο προσλαμβάνει ο Δήμος Λαρισαίων

Προκήρυξη εξέδωσε ο Δήμος Λαρισαίων για την πλήρωση με επιλογή μίας ειδικής θέσης Δικηγόρου, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

Σε ότι αφορά το αντικείμενο απασχόλησης του δικηγόρου, σύμφωνα με την προκήρυξη, προσδιορίζεται ως εξής:

«Παροχή νομικής υποστήριξης προς τα Πολιτικά όργανα του Δήμου για την προώθηση των επιδιώξεων στόχων, συμφερόντων του Δήμου. Παράσταση στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όταν καλείται.

Παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προςτις υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα και στα άλλα ιδρύματα του Δήμου διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου.

Θα απασχολείται, επίσης, με τα αναφυόμενα νομικά ζητήματα κατά τη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών παρέχοντας γνωμοδοτήσεις και νομικές συμβουλές κατά την προπαρασκευαστική διαδικασία των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Νομική επεξεργασία και γνωμοδότηση για πράξεις της Δημόσιας Διοίκησης που αφορούν το Δήμο.

Νομική επεξεργασία συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος, συμβάσεων εργασίας και έργου, συμβολαίων, διακηρύξεων, προμηθειών, δημοπρασιών κλπ.

Παραστάσεις σε όλα τα Δικαστήρια που μπορεί να παρίσταται για υποθέσεις του Δήμου.

Παραστάσεις στις Διοικητικές Αρχές για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

Συντήρηση της αναγκαίας υποδομής του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, για να ανταποκριθεί στις προηγούμενες δραστηριότητες. (Συγκέντρωση νόμων, διαταγμάτων, διαρκή κώδικα, γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων και νομολογίας που αφορούν τα θέματα που απασχολούν το Δήμο).

Αναλυτικά, όλη η προκήρυξη

Διαβάστε επίσης: