Οικονομία » Σε συνάντηση στη Σόφια ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Δήμητρα»

Σε συνάντηση στη Σόφια ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Δήμητρα»

Σε συνάντηση στη Σόφια ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Δήμητρα»

Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη, έχει παρατηρηθεί,  πολλές φορές, το φαινόμενο να μην υπάρχει συμμετοχή των εργοδοτών κατά το σχεδιασμό του προγράμματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι να αποκτούν δεξιότητες οι οποίες δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις των εργοδοτών και την προσφερόμενη εργασία.

Το Ευρωπαϊκό Έργο “ED2VET – Συμμετοχή των Εργοδοτών στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης” δημιουργήθηκε για να  διερευνήσει τους παράγοντες που καθορίζουν την έκταση και τις επιπτώσεις της συμμετοχής του εργοδότη στο σχεδιασμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και να εντοπίσει καλές  πρακτικές για κοινή χρήση ανάμεσα σε φορείς και χώρες. Το έργο θα οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα τα οποία θα διαδοθούν ώστε να υποστηριχθούν οι σχετικοί φορείς και άτομα, με στόχο την ανάπτυξη της ΕΕΚ με τη συμμετοχή των εργοδοτών. Με αυτό τον τρόπο οι ικανότητες και οι δεξιότητες που θα αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Στις αρχές Ιουνίου, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», ο οποίος συμμετέχει στο έργο ως εταίρος μαζί με άλλους τρεις φορείς, βρέθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας προκειμένου να λάβει μέρος στην τελική συνάντηση του προγράμματος η οποία είχε ως στόχο να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος, να συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους θα αξιοποιηθούν μετά το πέρας του έργου και να αναπτυχθεί το πρόγραμμα των ενημερωτικών εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του έργου σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Μεγάλη Βρετανία.

Διαβάστε επίσης: