Λάρισα » Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας ο Ιωαν. Στεφανίδης

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας ο Ιωαν. Στεφανίδης

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας ο Ιωαν. Στεφανίδης

Πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 με τα κάτωθι αποτελέσματα ύστερα από την εφαρμογή του συντελεστή βαρύτητας (άρθρο 23 παρ. 3 ν. 4485/2017) που ορίζεται από την Υ.Α. 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255/τ. Β’):

Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκλέγεται ο κ. Ιωάννης Στεφανίδης ο οποίος έλαβε 108 έγκυρες ψήφους σε σύνολο 154 έγκυρων ψήφων.

Ο κ. Ι. Στεφανίδης είναι Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας, του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Νεφρολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2000 και υπηρέτησε στην Παθολογική Κλινική και τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού με Διευθυντή τότε τον Ομότιμο Καθηγητή Παθολογίας κ. Νικόλαο Σταθάκη. Από το 2008 έχει τη διεύθυνση της Νεφρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας ως Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας. Το 2009 και το 2011 εκλέχτηκε Αναπληρωτής Πρόεδρος και από το 2013 – 2017 διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείαςτου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Διαβάστε επίσης: