Λάρισα » Λάρισα: Κλείνει από σήμερα τμήμα της οδού Μανδηλαρά
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ

Λάρισα: Κλείνει από σήμερα τμήμα της οδού Μανδηλαρά

Λάρισα: Κλείνει από σήμερα τμήμα της οδού Μανδηλαρά

(φωτ. αρχείου)

Με απόφαση του Διευθυντή Αστυνομίας Λάρισας τίθενται σε εφαρμογή προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην οδό Μανδηλαρά, με διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην ανωτέρω οδό, από τη συμβολή της με την οδό Παπαναστασίου έως τη συμβολή της με τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου -Ηλιοδώρου, λόγω εκτέλεσης εργασιών που περιλαμβάνονται στην δεύτερη (2η) Φάση της μελέτης του έργου, ανακατασκευής της οδού Μανδηλαρά και αντικατάστασης του υπόγειου αγωγού ύδρευσης και σε εκτέλεση της σχετικής έγκρισης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας/Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, για χρονικό διάστημα από σήμερα Τρίτη (19-06-2018) έως και την Πέμπτη (28-06-2018), ως κατωτέρω:

ΔΕΥΤΕΡΗ (2η) ΦΑΣΗ:

α) Από την οδό Παπαναστασίου έως την συμβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου-Ηλιοδώρου.

• Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων στο τμήμα της οδού Μανδηλαρά από την οδό Παπαναστασίου έως τη συμβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου –Ηλιοδώρου και στο τμήμα της οδού Μπότσαρη, από την Μανδηλαρά έως την οδό Μπουκουβάλα (Ρ-8, Ρ-50α).

• Την άρση της μονοδρόμησης στο τμήμα της οδού Μπότσαρη από την οδό Μπουκουβάλα έως την οδό Ηπείρου (Κ-24).

• Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης και από τις δύο πλευρές στο τμήμα της οδού Μπότσαρη από την οδό Μπουκουβάλα έως την οδό Ηπείρου. (Ρ-40).

β) Διασταύρωση (Συμβολή) των οδών Μανδηλαρά-Μεγάλου Αλεξάνδρου- Ηλιοδώρου.
• Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων:
(1) Στη συμβολή των οδών Μανδηλαρά-Μεγάλου Αλεξάνδρου-Ηλιοδώρου,
(2) Στο τμήμα της οδού Μανδηλαρά, από τη συμβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου-Ηλιοδώρου έως την οδό Παναγούλη,
(3) Στο τμήμα της οδού Ασκληπιού, από την οδό Ηπείρου έως την οδό Μανδηλαρά, και
(4) Στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου (Ρ-8, Ρ-51δ, Ρ-50δ, Ρ-49).

Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Διαβάστε επίσης: