Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Λαρισαίων
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Λαρισαίων

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Λαρισαίων

Στην πρόσληψη προσωπικού 20 ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Αθλητισμού Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής σχετικά με το πρόγραμμα «Κατασκήνωση στην πόλη» αποφάσισε – κατά πλειοψηφία – το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Λαρισαίων.

Το προσωπικό είναι παιδαγωγοί των παρακάτω ειδικοτήτων:

Νηπιαγωγών πέντε (5) άτομα

Δασκάλων τέσσερα (4) άτομα

Φιλολόγων τρία (3) άτομα

Γυμναστών τέσσερα άτομα (4)

Θεατρολόγων δύο άτομα (2)

Μουσικών δύο άτομα (2)

Σύνολο ατόμων 20

Αναλυτικά, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Λαρισαίων

Διαβάστε επίσης: