Λάρισα » «Να αποσυρθεί ο νόμος για τις δομές εκπαίδευσης»

«Να αποσυρθεί ο νόμος για τις δομές εκπαίδευσης»

«Να αποσυρθεί ο νόμος για τις δομές εκπαίδευσης»

H ΕΛΜΕ ν. Λάρισας, με ανακοίνωση που εξέδωσε, «απορρίπτει το νόμο της κυβέρνησης για τις «Νέες δομές υποστήριξης της εκπαίδευσης», γιατί προωθεί ένα αυστηρό και γραφειοκρατικό μοντέλο της εκπαίδευσης μέσω του οποίου εξοικονομεί πόρους και προσωπικό, καταργεί και υποβαθμίζει υποστηρικτικές δομές (ΚΕΔΔΥ, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, κ.ά.), ενώ δημιουργεί τους μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου της εκπαίδευσης μέσω της αξιολόγησης – χειραγώγησης και προωθεί την κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών και την κατηγοριοποίηση των σχολείων.

Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του νόμου».

Διαβάστε επίσης: