Ελλάδα » “Μηδενίζονται” οι εργασίες των φοιτητών που οφείλουν δίδακτρα στο ΕΑΠ

“Μηδενίζονται” οι εργασίες των φοιτητών που οφείλουν δίδακτρα στο ΕΑΠ

“Μηδενίζονται” οι εργασίες των φοιτητών που οφείλουν δίδακτρα στο ΕΑΠ

Οι φοιτητές που δε θα αποπληρώσουν την οικονομική τους συμμετοχή, δε θα έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στις Τελικές και Επαναληπτικές Εξετάσεις

Δεν κατοχυρώνονται οι κατατεθείσες εργασίες και οι φοιτητές δεν θα έχουν δικαίωμα αναγνώρισης τους σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος, ενώ αφαιρείται  το  δικαίωμα να λάβουν μέρος στις Τελικές και Επαναληπτικές Εξετάσεις, αποφάσισε η διοίκηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (απόφαση 380/14-05-2018).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση:

Α. Οι φοιτητές που δε θα αποπληρώσουν την οικονομική τους συμμετοχή, δε θα έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στις Τελικές και Επαναληπτικές Εξετάσεις,

Β. Οσοι φοιτητές έχουν δηλώσει για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος παραπάνω από μία Θ.Ε. και έχουν καταβάλει μέρος της οικονομικής συμμετοχής για κάθε μία από αυτές, χωρίς να έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα εξετάσεων σε όλες τις δηλωθείσες Θ.Ε., το χρηματικό ποσό από αυτή/ές τη/τις Θ.Ε. να μεταφέρεται στη/ις Θ.Ε. στην/ις οποία/ες έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα εξετάσεων. Αν τα χρήματα που θα μεταφερθούν, υπερβαίνουν το ποσό της οικονομικής συμμετοχής της/των Θ.Ε. για την/τις οποία/ες έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα εξετάσεων, δεν επιστρέφονται και δε μεταφέρονται σε επόμενο/α ακαδημαϊκό/ά έτος/η,

Γ. Οσοι φοιτητές έχουν δηλώσει παρακολούθηση μιας ή περισσότερων Θ.Ε. για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, την/τις οποία/ες τελικά δεν παρακολούθησαν, τα χρήματα που έχουν καταβάλει δεν επιστρέφονται και δε μεταφέρονται σε επόμενο/α ακαδημαϊκό/ά έτος/η.

Δ. Δεν κατοχυρώνονται οι κατατεθείσες εργασίες και ο φοιτητής δεν θα έχει δικαίωμα αναγνώρισης τους σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

ΠΗΓΗ

Διαβάστε επίσης: