Εκπαίδευση » Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας » Τελετή ορκωμοσίας στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τελετή ορκωμοσίας στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τελετή ορκωμοσίας στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τελετή Αναγόρευσης Διδακτόρων και οι τελετές απονομής πτυχίων στους απόφοιτους των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του κτιρίου της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, στο Φυτόκο Βόλου.

Πρόγραμμα Ορκωμοσιών

Ώρα 10.00. – 11.30: Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

(διδάκτορες, μεταπτυχιακοί  και προπτυχιακοί και φοιτητές)

Ώρα 12.00 – 13.30: Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

(διδάκτορες, μεταπτυχιακοί  και προπτυχιακοί και φοιτητές)

Πέρας της τελετής

Διαβάστε επίσης: