Αγροτικά » Λάρισα: Στο επίκεντρο η συνεργασία αγροτών – επιστημονικής κοινότητας
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 - 2020

Λάρισα: Στο επίκεντρο η συνεργασία αγροτών – επιστημονικής κοινότητας

Λάρισα: Στο επίκεντρο η συνεργασία αγροτών – επιστημονικής κοινότητας

Φωτο tsantopoulos

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) – Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ (ΕΥΕ ΠΑΑ) – Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώνουν σήμερα στη Λάρισα ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την πρόσκληση του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020.

Κύριος στόχος της συνάντησης είναι η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης και η πρόσκληση του Μέτρου 16 (Υπομέτρα 16.1/16.2 και 16.5/16.1), η ενημέρωση και η υποστήριξη των φορέων αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ενθάρρυνση δημιουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) και η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020.

Στόχος του Μέτρου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας κυρίως μεταξύ των αγροτών και της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και άλλων φορέων, καθώς και η προώθηση της καινοτομίας με σκοπό: την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργικές εκμεταλλεύσεις), στον τομέα των τροφίμων, των τοπικών κυρίως προϊόντων, την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Στη συνάντηση απηύθυναν χαιρετισμό, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κος Βασίλειος Κόκκαλης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κος Κωνσταντίνος Αγοραστός και γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κος Χαράλαμπος Κασίμης.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την ενημερωτική συνάντηση:

ΠΑΑ (4)

ΠΑΑ (5)

ΠΑΑ (1)

ΠΑΑ (2)

ΠΑΑ (6)

 

Διαβάστε επίσης: