Λάρισα » Λάρισα: Κλείνει τμήμα της οδού Ηπείρου για ένα μήνα
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Λάρισα: Κλείνει τμήμα της οδού Ηπείρου για ένα μήνα

Λάρισα: Κλείνει τμήμα της οδού Ηπείρου για ένα μήνα

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας αποφασίζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην οδό Ηπείρου, με διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην ανωτέρω οδό,  από τη διασταύρωση της με την οδό Παναγούλη έως τη διασταύρωση της με την οδό 28ης Οκτωβρίου, λόγω εκτέλεσης εργασιών που περιλαμβάνονται στην τρίτη (4η) Φάση της μελέτης του έργου, ανακατασκευής της οδού Ηπείρου και αντικατάστασης του  υπόγειου αγωγού ύδρευσης και  σε εκτέλεση της ανωτέρω (4)  σχετικής  έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας/Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, για χρονικό διάστημα τριάντα πέντε (35) ημερών, ήτοι από την Παρασκευή (15-06-2018) έως και την Πέμπτη (19-07-2018), ως κατωτέρω:

ΤΕΤΑΡΤΗ (4η) ΦΑΣΗ:

α)  Από την οδό Παναγούλη έως την οδό 28ης Οκτωβρίου

·       Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της οδού Ηπείρου από την οδό Παναγούλη  έως την οδό 28ης Οκτωβρίου  (Ρ-8,Ρ-50 α, Ρ-49).

β) Διασταύρωση (Συμβολή) οδών Ηπείρου και 28ης Οκτωβρίου.

·      Ολικός  αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων της συμβολής των οδών Ηπείρου- 28ης Οκτωβρίου. (Ρ-8,Ρ-50 α, Ρ-50 δ, Ρ-49).

Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Διαβάστε επίσης: