Αγγελίες » Αγορά Εργασίας » Ζητείται υπεύθυνη καταστήματος και πωλήτρια

Ζητείται υπεύθυνη καταστήματος και πωλήτρια

Ζητείται υπεύθυνη καταστήματος και πωλήτρια

energies kid

Η εταιρία ENERGIERS AE  κατέχει ηγετική παρουσία στον χώρο της παιδικής μόδας και δραστηριοποιείται δυναμικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της εταιρίας αναζητούμε να εντάξουμε στο δυναμικό μας:

Υπεύθυνη Καταστήματος

Λάρισα

Κύριες Αρμοδιότητες 

 • Παρακολούθηση και ανάλυση των πωλήσεων με σκοπό την επίτευξη των στόχων εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων
 • Παρακολούθηση και διαχείριση των αποθεμάτων του καταστήματος
 • Παρακολούθηση και επίτευξη των εμπορικών στόχων
 • Συντονισμός, εκπαίδευση και διαχείριση του προσωπικού
 • Τήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου και διαχείριση παραπόνων
 • Τήρηση των προτύπων Visual Merchandising
 • Διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του καταστήματος
 • Ταμειακή διαχείριση

 Απαραίτητα Προσόντα 

 • Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 5 ετών, απαραίτητη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο της ένδυσης
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Άριστη γνώση MS – Office
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ομαδικότητα, Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων
 • Διοικητικές Ικανότητες
 • Γνώσεις Merchandising
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον
 • Προτεινόμενη ηλικία έως 45 ετών

Πωλήτρια

Λάρισα

Κύριες Αρμοδιότητες 

 • Ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μαζί τους
 • Τακτοποίηση εμπορευμάτων και διατήρηση τάξης και καθαριότητας στο κατάστημα
 • Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του καταστήματος, έγκαιρη και αποτελεσματική παραγγελιοληψία.

Απαραίτητα Προσόντα  

 • Απόφοιτη/-ος Λυκείου (Πτυχίο ΤΕΙ ή AEI θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Προϋπηρεσία 2-3 έτη σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο της ένδυσης
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών του Microsoft Office
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα με προσανατολισμό στην επίτευξη των εταιρικών στόχων
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας, ικανότητα οργάνωσης και ευελιξίας
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail careers@energiers.gr

Διαβάστε επίσης: