Λάρισα » Ν. Λάρισας: Όλες οι αντικειμενικές ανά περιοχή (πίνακες)
ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ν. Λάρισας: Όλες οι αντικειμενικές ανά περιοχή (πίνακες)

Ν. Λάρισας: Όλες οι αντικειμενικές ανά περιοχή (πίνακες)

Ανακοινώθηκαν οι αντικειμενικές αξίες δείτε τι αναπροσαρμογές ανά περιοχή στο ν. Λάρισας

Λάρισα 1

Λάρισα 2

Λάρισα 3

Λάρισα 4

Λάρισα 5

Λάρισα 6

Λάρισα 7

Λάρισα 8

Λάρισα 9

Λάρισα 10

Λάρισα 11

Διαβάστε επίσης: