Οικονομία » Το νέο Δ.Σ. της ΝΕ.ΣΥ.ΘΕΡΜ. Σ.Π.Ε.

Το νέο Δ.Σ. της ΝΕ.ΣΥ.ΘΕΡΜ. Σ.Π.Ε.

Το νέο Δ.Σ. της ΝΕ.ΣΥ.ΘΕΡΜ.  Σ.Π.Ε.

Πραγματοποιήθηκε την 26η Απριλίου 2018, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Νέου Προμηθευτικού & Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θερμοϋδραυλικών Λάρισας – ΝΕ.ΣΥ.ΘΕΡΜ.  Σ.Π.Ε.

Κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση, διενεργήθηκαν και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού. Η συμμετοχή των συνεταίρων άγγιξε το 81%, στοιχείο που δείχνει ότι τα μέλη του στηρίζουν τις προσπάθειες που γίνονται και βρίσκονται δίπλα στο Συνεταιρισμό. Ο απολογισμός του έτους 2017 υπήρξε θετικός και μετά από 3 έτη, υπήρξε αύξηση του κύκλου εργασιών και κερδοφορία.  Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. που προέκυψε μετά τις εκλογές, έχει ως εξής:

  • Κωνσταντίνος Σαγώνας Πρόεδρος του Δ.Σ.
  • Ματθαίος Ρίζος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
  • Χαράλαμπος Ευαγγέλου Γραμματέας του Δ.Σ.
  • Αθανάσιος Μπατσίλας Ταμίας του Δ.Σ.
  • Χρήστος Καραμούτης Μέλος του Δ.Σ.

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι έμπειρα, είναι πολλά χρόνια μέλη του Συνεταιρισμού και έχουν συμμετάσχει ως μέλη και σε παλαιότερα Συμβούλια. Η θητεία του Συμβουλίου είναι 3ετής και λήγει στις 25-4-2021.

 

Διαβάστε επίσης: