Λάρισα » Μαθηματικά: Παρόμοιας δυσκολίας με τά αντίστοιχα περσινά
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μαθηματικά: Παρόμοιας δυσκολίας με τά αντίστοιχα περσινά

Μαθηματικά: Παρόμοιας δυσκολίας με τά αντίστοιχα περσινά

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία σχολιάζει τα σημερινά θέματα των μαθηματικών:

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

    Θέμα Α

Θεωρία

    Θέμα Β

Ελέγχονται βασικές γνώσεις Ανάλυσης.

    Θέμα Γ

Για την επιτυχή αντιμετώπιση, είναι απαραίτητες γνώσεις από τις προηγούμενες τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.

Το ερώτημα Γ3 θα δυσκολέψει αρκετούς υποψηφίους.

    Θέμα Δ

Το ερώτημα Δ4 παρουσιάζει αυξημένη δυσκολία.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ    

•    Καλύπτεται μεγάλο μέρος της ύλης όχι όμως στο απαραίτητο εύρος.
•    Υπάρχει κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία.
•    Οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν καλή γνώση της ύλης των Μαθηματικών των προηγούμενων τάξεων.
•    Τα θέματα χαρακτηρίζονται παρόμοιας δυσκολίας με τά αντίστοιχα περσινά.

Διαβάστε επίσης: