Θεσσαλία » Αποτελέσματα εκλογών Ένωσης Αξιωματικών Θεσσαλίας (Ονόματα)

Αποτελέσματα εκλογών Ένωσης Αξιωματικών Θεσσαλίας (Ονόματα)

Αποτελέσματα εκλογών Ένωσης Αξιωματικών Θεσσαλίας (Ονόματα)

Κατά τις Αρχαιρεσίες της Ένωσης που διεξήχθησαν σήμερα (09-06-2018), με τη συμμετοχή 172 μελών, εξελέγησαν οι:

Α. Στο Διοικητικό Συμβούλιο:

 1. Αστυνόμος Α΄ ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ Χρήστος …………………….……. 129 ψήφους
 2. Αστυνόμος Α΄ ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Νικόλαος………………………… 99 ψήφους
 3. Αστυνόμος Β΄ ΜΠΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αστέριος ………………….. 85 ψήφους
 4. Αστυνόμος Α΄ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Παναγιώτης ……………………….. 81 ψήφους
 5. Υπαστυνόμος Β΄ ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΑΣ Μιχαήλ ……………………….. 75 ψήφους
 6. Αστυνόμος Β΄ ΣΤΑΘΗ Ιωάννα ……………………………………… 71 ψήφους
 7. Ανθυπαστυνόμος ΖΗΛΙΟΥΔΗΣ Πασχάλης ……………………….. 66 ψήφους
 8. Αστυνόμος Α΄ ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ Ελευθέριος …………………………….. 65 ψήφους
 9. Αστυνόμος Α΄ ΤΣΙΩΛΗΣ Ιωάννης ……….………………………… 63 ψήφους

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Αστυνόμος Α΄ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος …………………………… 62 ψήφους
 2. Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΖΗΝΔΡΟΥ Ζωή ………………………… 46 ψήφους

 

Β. Στην Ελεγκτική Επιτροπή

 1. Αστυνόμος Α΄ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ Μαργαρίτης …………………………. 98 ψήφους
 2. Αστυνόμος Α΄ ΔΗΜΟΘΟΔΩΡΟΣ Σωτήριος ……………………..….. 81 ψήφους
 3. Αστυνόμος Β΄ ΣΤΡΑΤΟΥ Στυλιανή …………………………………… 81 ψήφους

 

Γ. Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

 1. Αστυνόμος Α΄ ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ Χρήστος ……………….…………… 115 ψήφους
 2. Αστυν. Υποδιευθυντής ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αγάπιος …………..106 ψήφους
 3. Αστυν. Υποδιευθυντής ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος …………………….. 91 ψήφους
 4. Αστυν. Υποδιευθυντής ΝΤΙΖΕΣ Γεώργιος ………..………………. 77 ψήφους

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Αστυνόμος Α΄ ΤΣΙΩΛΗΣ Ιωάννης ……………………………………..…. 57 ψήφους
 2. Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΖΗΝΔΡΟΥ Ζωή ………………………… 35 ψήφους

Δ. Στα Συμβούλια Μεταθέσεων.

Δ.Α. Λάρισας

Τακτικό μέλος: Αστυνόμος Α΄ ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ Χρήστος

Αναπληρωματικό μέλος: Αστυνόμος Α΄ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Παναγιώτης

Δ.Α. Μαγνησίας

Τακτικό μέλος: Αστυνόμος Α΄ ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ Ελευθέριος

Αναπληρωματικό μέλος: Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΖΗΝΔΡΟΥ Ζωή

Δ.Α. Τρικάλων

Τακτικό μέλος: Αστυνόμος Α΄ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος

Δ.Α. Καρδίτσας

Τακτικό μέλος: Αστυνόμος Α΄ ΓΙΑΠΑΛΗΣ Γεώργιος

Αναπληρωματικό μέλος: Αστυνόμος Β΄ ΣΤΑΘΗ Ιωάννα

Ως απερχόμενο προεδρείο της Ένωσης θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σε όλα τα μέλη για τη στήριξη στην προσπάθειά μας, από το 2011, στην ανάδειξη των προβλημάτων και την αναζήτηση και επίτευξη λύσεων, μακριά από συνδικαλιστικές κορώνες. Η μεγάλη διεύρυνση των μελών της Ένωσης και η τεράστια συμμετοχή στις εκλογές πιστεύουμε ότι είναι η ανταμοιβή μας. Αυτή είναι και η σπουδαιότερη παρακαταθήκη μας στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει την αμέριστη συμπαράστασή μας για το καλό όλων των συναδέλφων.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε Σώμα μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντα Συμβούλου.

Διαβάστε επίσης: