Εκπαίδευση » Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας » Παν. Θεσσαλίας: Επίτιμος Διδάκτορας αναγορεύεται ο Αγιώτης Χρ. Αλεξίου

Παν. Θεσσαλίας: Επίτιμος Διδάκτορας αναγορεύεται ο Αγιώτης Χρ. Αλεξίου

Παν. Θεσσαλίας: Επίτιμος Διδάκτορας αναγορεύεται ο Αγιώτης Χρ. Αλεξίου

Την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, στις 7.00 μ.μ., στο αμφιθέατρο «Δ. Σαράτση» του  παραλιακού συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο, θα πραγματοποιηθεί η αναγόρευση του κ. Χρίστου Αλεξίου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Με την αναγόρευσή του αναγνωρίζεται η εξαιρετική διδακτική προσφορά του, η ενεργός και πολύτροπη συμβολή του στη θεμελίωση και ανάπτυξη των νεοελληνικών σπουδών στο εξωτερικό, η πλούσια συμβολή του στα νεοελληνικά γράμματα και η διακεκριμένη του συμβολή στην ανάδειξη και καθιέρωση του γνωστικού αντικειμένου της ειδικής αγωγής ως αυτοτελούς επιστημονικού αντικειμένου.

Ο Χρίστος Αλεξίου γεννήθηκε στο Σκλήθρο της Aγιάς και εργάστηκε στην Αγγλία και την Ελλάδα. Από το 1988 έως το 1994, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας νεοελληνική λογοτεχνία και οργάνωσε τη Βιβλιοθήκη του. Ως ειδικός γραμματέας ειδικής αγωγής του Υπουργείου Παιδείας εισηγήθηκε και συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του πρώτου και μοναδικού έως σήμερα Πανεπιστημιακού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια λειτουργίας (1998- 2018). Με έδρα την πόλη του Βόλου, αποτελεί  το μοναδικό Πανεπιστημιακό τμήμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα. Αποστολή του η προαγωγή της σχολικής ένταξης και της ισότιμης εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες, που οφείλονται σε προβλήματα ακοής, προβλήματα όρασης, νοητική καθυστέρηση, αυτισμό, μαθησιακές δυσκολίες.   Το Π.Τ.Ε.Α. παρέχει σήμερα ένα πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διδασκαλίας, το οποίο επιτρέπει την  εμβάθυνση σε γνώσεις και την πρακτική σε στρατηγικές διδασκαλίας και εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας, ενώ συγχρόνως προάγει την επιστημονική έρευνα στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και εργαστηρίων, μεταπτυχιακών προγραμμάτων και διδακτορικών σπουδών.

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων λειτουργίας, η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε την αναγόρευση του  κου Χρίστου Αλεξίου   σε επίτιμο διδάκτορα, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή του και τις προσπάθειές του για την ίδρυση του Π.Τ.Ε.Α., από τη θέση του Γραμματέα Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, από το 1989 μέχρι το 1992,  και τους αγώνες του για τη στήριξη του αναπηρικού κινήματος στην Ελλάδα και διεθνώς. Υπήρξε  ιδρυτής και Πρόεδρος της Eλληνικής Eταιρίας Προστασίας Aυτιστικών Aτόμων (EEΠAA ), της οποίας είναι σήμερα Eπίτιμος Πρόεδρος,  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eυρωπαϊκής Oμοσπονδίας Oργανώσεων για την Προστασία των Aτόμων με Aυτισμό ( Autism – Europe ), Aντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Oργάνωσης για τον Aυτισμό (World Autism Organization), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Oμοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Kηδεμόνων Aτόμων με Aναπηρία (ΠOΣΓKAμεA ) από το 1995 ως το 2002, μέλος του Γενικού Συμβουλίου και της Eκτελεστικής Γραμματείας της Eθνικής Συνομοσπονδίας Aτόμων με Aναπηρία (EΣAμεA ), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Eυρωπαϊκού Φόρουμ για την Aναπηρία ( European Disability Forum ), που εκπροσωπεί τα 50 εκατομμύρια των ατόμων με αναπηρία των χωρών της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Πατέρας και ο ίδιος δυο παιδιών με ειδικές ανάγκες, αφιέρωσε το χρόνο κα την ενέργειά του  στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό και άλλες αναπηρίες και ανέπτυξε σημαντική εκδοτική δραστηριότητα στον τομέα αυτό.

Για την προσφορά και τη δράση του αυτή, το Π.Τ.Ε.Α. θα τον τιμήσει, την Πέμπτη, 14 Ιουνίου, αναγορεύοντάς τον επίτιμο Διδάκτορά του.

Η  εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του με θέμα: «Τρεις μεγάλοι ποιητές οραματίζονται τον μεταπολεμικό κόσμο», όπου  ο κ. Χρίστος Αλεξίου  θα μιλήσει για τον Άγγελο Σικελιανό, τον Γιώργο Σεφέρη και τον Γιάννη Ρίτσο.

Διαβάστε επίσης: